فایل جدید


||||||||||||||

فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد خدمات رایانه ای به صورت ورد ۷ صفحه به صورت ورد

فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد خدمات رایانه ای به صورت ورد ۷ صفحه به صورت ورد

فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد خدمات رایانه ای به صورت ورد 7 صفحه به صورت ورد

فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد خدمات رایانه ای به صورت ورد ۷ صفحه به صورت ورد با قابلیت ویرایش کامل در دسترس شماست.

 

 

 

 

قرارداد خدمات رایانه‌ای

 

 

 

 

 • کارفرما : ……………………….

 

 • مجری : ………………………….

 

 • موضوع : طراحی و اجرای پایگاه اینترنتی —–

 

 • کد پروژه :


 

 مقدمه :

در مورخه ………………………. این قراردادو یک پیوست که یک مجموعه غیر قابل تفکیک است بین —————– به نمایندگی……………………………………….و شرکت ………………………. به نمایندگی آقای …………………( مجری)،  طبق مقررات زیر و شرایطی که در اسناد و مدارک این قرارداد  درج شده است بشرح ذیل منعقد می گردد.

 

ماده  یک – موضوع قرارداد

 • خدمات قرارداد مطابق قابلیت مجموعه نرم افزاری ……………… برای راه‌اندای سایت دارای یک زیربخش وب ارایه میگردد که در پیوست شماره یک شرح داده می‌شود. (منظور از زیربخش های وب، بخش‌های مجزایی مانند معاونت پژوهشی دانشگاه یا کتابخانه با طراحی و مدیریت و صفحه اول مخصوص به خود می باشند)
 • هزینه یکسال ثبت نام حوزه و فضای لازم برای عملکرد سیستم (تا ۱۰۰ مگابایت فضای وب و پهنای باند ۴ گیگابایت در ماه) بر عهده مجری است.
 • در روزهای دریافت و بررسی مقالات، فضای مذکور تا سقف ۵۰۰ مگابایت، بدون اخذ هزینه، قابل افزایش خواهد بود.
 • با افزایش مبلغ ۲۵۰ هزارتومان به قرارداد، تهیه یک نسخه لوح فشرده اطلاعات و مقالات کنفرانس با تکیه بر اطلاعات نهایی ارایه شده از سوی کارفرما، بر عهده مجری می‌باشد. برای این منظور اطلاعات نهایی و ویرایش شده (در قالب فایل‌های PDF و WORD ) باید ۱۰ روز پیش از موعد درخواست لوح فشرده تحویل داده شوند.
 • حقوق معنوی برنامه برای مجری محفوظ است و استفاده مکرر از برنامه مستلزم عقد قرارداد جداگانه می‌باشد. اما اطلاعات و محتویات موجود در برنامه به کاربر تعلق داشته و هرگاه که بنا به هر دلیلی ارایه خدمات متوقف شود، پایگاه‌های اطلاعاتی و محتویات صفحات وب در اختیار کارفرما قرار داده خواهد شد. همچنین دسترسی استفاده کنندگان از خدمات برای تهیه پشتیبان از داده‌های علمی و پژوهشی خود از ابتدای قرارداد فراهم خواهد بود.

 

ماده دو – اسناد و مدارک

 • متن قرارداد
 • شرح خدمات پروژه ( پیوست شماره یک )

 

ماده سه –  مدت اجرای قرارداد

زمان شروع اجرای قرارداد از زمان امضای قرارداد می‌باشد و برنامه حداکثر یک هفته پس از دریافت اطلاعات نصب خواهد شد. آغاز فعالیتهای رسمی پروژه ازتاریخ انعقاد قرارداد و پس ازپرداخت مبلغ پیش‌پرداخت خواهد بود. پشتیبانی مفاد قرارداد یکماه پس از برگزاری کنفرانس می‌باشد.

 

ماده چهار – مبلغ قرارداد

مبلـغ قرارداد برابر با ۲۰۰۰۰۰۰۰ (بیست میلیون) ریال است که به‌شرح ذیل و پس از کسر کلیه کسورات قانونی به‌ مجری پرداخت می‌شود:

الف- مبلغ ۳۰% بابت پیش‌پرداخت پس ازامضای قرارداد؛

ب- مبلغ ۶۰% پس از راه اندازی پایگاه و آموزش برنامه؛

ج- مبلغ ۱۰%  به‌عنوان حسن انجام کار که حداکثـــر یکماه پس از اتمام کنفرانس و انجام کامل تعهدات به مجری پرداخت می‌شود.

تبصره: شرایط پرداخت دشوار (مانند اخذ ضمانتنامه بانکی، لزوم حضور فیزیکی در شهرستان و تاخیر در پرداخت، باعث افزایش هزینه‌ها خواهد بود)

 


ماده پنج: تعهدات مجری

الف-  اجرای کلیه بندهای مذکور درماد‌ّه۱  قرارداد؛

ب- پرداخت کلیه هزینه‌های اجــــرای پروژه که به مجری مربوط می‌شود؛

ج- ارائه گزارش مدون پروژه؛

د- هرگونه تغییر و اصلاح مفاد قرارداد توسط مجری می بایست کتباً به تائید کارفرما برسد.

 

ماده شش: تعهدات کارفرما

الف- پرداخت وجوه مذکور در ماده چهار؛

ب- تأمین اطلاعات خام مربوط به وبگاه؛

ج- ورود اطلاعات و انجام تغییرات لازم از طریق کنترل پنل و بخش مدیریت برنامه

د- ارزیابی گزارشهای قرارداد حداکثر درمد‌ّت………..

برای دانلود از کادر زیر اقدام به دانلود نمایید.

 

با تشکر
ادامه مطلب

فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد خدمات تخصصی ارزیابی طرح پژوهشی به صورت ورد ۱ صفحه به صورت ورد

فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد خدمات تخصصی ارزیابی طرح پژوهشی به صورت ورد ۱ صفحه به صورت ورد

فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد خدمات تخصصی ارزیابی طرح پژوهشی به صورت ورد 1 صفحه به صورت ورد

فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد خدمات تخصصی ارزیابی طرح پژوهشی به صورت ورد ۱ صفحه به صورت ورد با قابلیت ویرایش کامل در دسترس شماست.

 

ین قرارداد بین دانشگاه پیام‌نور استان ………………………………….. به نشانی ………………………………………………………………………………………………………………………………… که از این پس در این قرارداد دانشگاه نامیده می‏شود به نمایندگی آقای/ خانم ……………………………………………. رئیس شورای پژوهشی استان از یک طرف و آقای/ خانم ……………………………………… فرزند …………………………. شماره شناسنامه ………………………. صادره از ……………………….. با مرتبه دانشگاهی …………………………. در دانشگاه ………………………….. به نشانی محل کار …………………………………………………………………………………………………………………………….. تلفن محل کار …………………………….. نشانی منزل‌ ……………………………………………………………………….. تلفن منزل ……………………….  تلفن همراه ………………………….. پست الکترونیکی …………………………………………………….. به عنوان ارزیاب برای انجام وظایف زیر تنظیم می‌شود.

ماده ۱: موضوع قرارداد

– ارزیابی‌ و ‌بررسی کامل فرم پیشنهاد طرح‌ پژوهشی با عنوان ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ماده ۲: مبلغ قرارداد

– در صورتی که ارزیابی انجام شده مورد تأیید دانشگاه قرار گیرد, دانشگاه مبلغ به عدد ……………………………. ریال به حروف ………………………………………………………………………………………….. ریال در وجه ارزیاب پرداخت خواهد نمود

تبصره: کلیه حقوق اعم از مالیات, بیمه و نظایر آن به عهده ارزیاب بوده و هنگام پرداخت قطعی به ارزیاب توسط دانشگاه کسر و به سازمانهای ذیربط پرداخت خواهد شد.

ماده ۳: تعهدات ارزیاب

الف ـ ارزیاب متعهد میشود که موضوع قرارداد را ظرف مدت ده روز از تاریخ دریافت فرم پیشنهاد طرح پژوهشی انجام و نتیجه را به رئیس شورای پژوهشی استان ارسال نماید.

ب ـ در صورتی که ارزیاب عضو دانشگاه پیام نور باشد، متعهد میگردد که فعالیت موضوع این قرارداد را در ساعات خارج از اوقات اداری انجام دهد.

ج ـ ارزیاب طرح مکلف است یک نسخه از قرارداد منعقده را برای انجام امور مالیاتی حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ صدور قرارداد به حوزه مالیاتی مربوط ارسال نماید…………………….

برای دانلود از کادر زیر اقدام به دانلود نمایید.

 

با تشکر
ادامه مطلب

دانلود مقاله ۲۰۱۷ بیگ دیتا با ترجمه تخصصی– حفظ حریم خصوصی در داده های بزرگ – Privacy Preserving Big Data

دانلود مقاله ۲۰۱۷ بیگ دیتا با ترجمه تخصصی– حفظ حریم خصوصی در داده های بزرگ – Privacy Preserving Big Data

دانلود مقاله 2017 بیگ دیتا با ترجمه تخصصی– حفظ حریم خصوصی در داده های بزرگ – Privacy Preserving Big Data

 

در این مطلب یک مقاله جدید (۲۰۱۷) و ISI در زمینه حفظ حریم خصوصی در مجموعه های داده های بزرگ برای شما آماده کرده ایم. روش ارائه شده به کمک یک تکنیک جدید تلاش میکند حریم خصوصی را در داده های بزرگ یا بیگ دیتا بهبود بخشد. ترجمه این مقاله به صورت کاملا تخصصی انجام شده و در قالب word آماده است.

دانلود مقاله انگلیسی به صورت رایگان از آدرس زیر:

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

 

لینک کمکی برای دانلود

 

مقاله فارسی:

نوع مطلب: مقاله  ACMترجمه شده با بهترین کیفیت و کاملا تخصصی

عنوان مقاله: حفظ حریم خصوصی در مجموعه های داده های بزرگ از طریق درهم و برهم کردن

سال انتشار: ۲۰۱۷

زبان مقاله: فارسی

قالب مقاله: ورد (Word)

تعداد صفحات: ۲۲ صفحه (همراه با مراجع)

محل انتشار: مجموعه مقالات کنفرانس هفته دانش کامپیوتر استرالیا (Proceedings of the Australasian Computer Science Week) . مقالات این کنفرانس توسط انتشارات علمی معروف ACM ایندکس میشود.

 

 

اطلاعات مقاله انگلیسی:

 

عنوان مقاله:  Privacy preserving in big data sets through multiple shuffle

 

                                       

نوع مطلب: مقاله ACM

 

سال انتشار: ۲۰۱۷

 

زبان مقاله: انگلیسی

 

قالب مقاله: پی دی اف (PDF)

 

تعداد صفحات: ۸ صفحه دو ستونی

محل انتشار: مجموعه مقالات کنفرانس هفته دانش کامپیوتر استرالیا (Proceedings of the Australasian Computer Science Week) . مقالات این کنفرانس توسط انتشارات علمی معروف ACM ایندکس میشود.

 

لینک مقاله در سایت ACM

 

چکیده فارسی:

در سال های اخیر حفظ حریم خصوصی داده های بزرگ توجه محققان را به خود جذب کرده است. اما مدل های موجود پیچیده و زمان بر هستند و بنابراین پیاده سازی آنها راحت نیست. در این مقاله ما یک مدل آسان تر و کاراتر را برای حفظ حریم خصوصی مجموعه های داده بزرگ پیشنهاد کرده ایم که از درهم و برهم کردن چندین صفت (M-Shuffle) استفاده می کند تا یک سبک و سنگینی بین سودمندی و حریم خصوصی داده حاصل شود. استراتژی ما نخست گروه بندی تمام رکوردها به تعدادی گروه با استفاده از الگوریتم K-means بر اساس صفات حساس است. سپس ما ستون هایی را با استفاده از گشتاور انتخاب می کنیم تا در هم و برهم شوند. سرانجام ما الگوریتم درهم و برهم کردن تصادفی را برای مدلمان معرفی می کنیم تا همبستگی بین ستون های مجموعه های داده بزرگ را بشکند. آزمایشات روی مجموعه های داده واقعی نشان می دهد که چارچوب ما سودمندی و کارایی داده بسیار خوبی را حاصل می کند و حفظ حریم خصوصی را برآورده می کند.

کلمات کلیدی

حفظ حریم خصوصی، K-means ، مکانیزم M-Shuffle .

 

چکیده انگلیسی:

Abstract

Big data privacy-preserving has attracted increasing attention of researchers in recent years. But existing models are so complicated and time-consuming that they are not easy to implement. In this paper, we propose a more feasible and efficient model for big data sets privacy-preserving using shuffling multiple attributes(M-Shuffle) to achieve a tradeoff between data utility and privacy. Our strategy is firstly categorize all the records into some groups using K-means algorithm according to the sensitive attributes. Then we choose the columns to be shuffled using entropy. At last we introduce the random shuffle algorithm to our model to break the correlation among the columns of big data sets. Experiments on real-world datasets show that our framework achieves excellent data utility and efficiency while satisfying privacy-preserving.

Keywords: Privacy-preserving; K-means; M-Shuffle mechanism

 

کلمات کلیدی:

مقاله ۲۰۱۷ با ترجمه، ترجمه تخصصی مقاله ۲۰۱۶، مقاله ISI بیگ دیتا با ترجمه، مقاله ISI داده های بزرگ با ترجمه، مقاله ISI حریم خصوصی با ترجمه، مقاله ISI امنیت شبکه با ترجمه، مقاله فارسی داده های بزرگ، مقاله ۲۰۱۵  کامپیوتر، مقاله ۲۰۱۵ رشته کامپیوتر، مقاله انگلیسی ۲۰۱۵، مقاله آی اس آی، مقاله ای اس ای، مقاله آی اس آی ۲۰۱۵، مقاله isi 2015، مقاله رشته کامپیوتر، مقاله درباره داده های بزرگ، مقاله در زمینه داده های بزرگ، مقاله جدید کامپیوتر، مقاله ۲۰۱۵ ترجمه شده، مقاله انگلیسی ترجمه شده، مقاله کامپیوتر ترجمه شده، مقاله داده بزرگ ترجمه شده، حریم خصوصی در داده های بزرگ، مقاله ترجمه شده جدید داده های بزرگ، مقاله ترجمه شده جدید حریم خصوصی، مقاله با ترجمه، مقاله ISI با ترجمه،دانلود پایان نامه کامپیوتر، دانلود پایان نامه انگلیسی کامپیوتر، تز دکتری کامپیوتر، حفظ حریم خصوصی در داده های بزرگ، تز ارشد کامپیوتر، تز کارشناسی ارشد کامپیوتر، دانلود پایان نامه رشته کامپیوتر، دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد کامپیوتر، دانلود پایان نامه دکتری کامپیوتر، دانلود پایان نامه دکترای کامپیوتر، مقاله آی اس آی، مقاله ای اس ای، مقاله آی اس آی ۲۰۱۵، مقاله isi 2015، مقاله رشته کامپیوتر، دانلود مقاله،مقاله انگلیسی ترجمه شده، مقاله کامپیوتر ترجمه شده، ، مقاله ترجمه شده جدید، مقاله با ترجمه، مقاله ISI با ترجمه،, مقاله ۲۰۱۵ ، مقاله انگلیسی ترجمه شده، مقاله کامپیوتر ترجمه شده، مقاله ترجمه شده جدید، مقاله با ترجمه، مقاله ISI با ترجمه، ۲۰۱۵ ، Big Data, Privacy Preserving

 

پس از خرید از درگاه امن بانکی لینک دانلود در اختیار شما قرار میگیرد و همچنین به آدرس ایمیل شما فرستاده میشود.

 

  تماس با ما برای راهنمایی، درخواست مقالات و پایان نامه ها و یا ترجمه تخصصی با آدرس ایمیل:

 

  IRTopArticle@gmail.com

 

  شماره تماس ما در نرم افزار واتس آپ:

 

  آیکون نرم افزار واتس آپ+98 921 764 6825

 

  شماره تماس ما در نرم افزار تلگرام:

 

  نرم افزار تلگرام. تماس با ما. کلبه کامپیوتر+98 921 764 6825 

 

   شناسه ما در تلگرام:

 

  نرم افزار تلگرام. تماس با ما. کلبه کامپیوتر@TopArticle 

 

 

 

 توجه: اگر کارت بانکی شما رمز دوم ندارد، در خرید الکترونیکی به مشکل برخورد کردید و یا به هر دلیلی تمایل به پرداخت الکترونیکی ندارید با ما تماس بگیرید تا راههای دیگری برای پرداخت به شما پیشنهاد کنیم.
ادامه مطلب

اقدام پژوهی کاهش ترس دانش آموز از آموزگار و کلاس درس

اقدام پژوهی کاهش ترس دانش آموز از آموزگار و کلاس درس

اقدام پژوهی کاهش ترس دانش آموز از آموزگار و کلاس درس

 اقدام پژوهی چگونه می توانیم ترس سامان ازآموزگار و کلاس درس را کاهش دهیم و شاید نهایتاً به طور کامل از بین ببریم.

اقدام پژوهی حاضر شامل کلیه موارد مورد نیاز و فاکتورهای لازم در چارت مورد قبول آموزش و پرورش میباشد. این اقدام پژوهی کامل و شامل کلیه بخش های مورد نیاز در بخشنامه شیوه نامه معلم پژوهنده میباشد.

فرمت فایل: ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: ۱۸

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه 

بیان مساله:

توصیف وضعیت موجود

توصیف روستا:

توصیف کلاس درس:

توصیف دانش آموز:

بیان مساله:

گردآوری اطلاعات  

پیرامون مساله 

ترس چیست؟

روش های درمان ترس  

گردآوری شواهد (۱)

تجزیه و تحلیل اطلاعات :

اجرای راه حل 

مقایسه ی راه حل ها

گردآوری شواهد(۲)

بحث و نتیجه گیری و دادن گزارش نهایی 

منابع 

 

مقدمه

از آنجا که می توان گفت نیروی انسانی سرمایه عظیمی است برای پیشرفت علم و فناوری در جهان ، اکثر کشورها از همان ابتدا ، کودکان خود را با روش های صحیح تعلیم و تربیت برای آینده آموزش می دهند .که هر گونه سهل انگاری در این مورد نه تنها باعث می شود که این نیروهای با ارزش تباه بشوند بلکه ممکن است که آموزش های ناصحیح ، آنها را به عاملی برای شکست و نابودی تبدیل کند . مسوولان کشوری ما(به خصوص نهاد آموزش و پرورش) هم به تبعیت از آنها سعی دارند تا آموزش صحیح را از همان دوران کودکی به فرزندان این مرز و بوم ارئه دهند تا اینکه هم برای خودشان ، هم برای جامعه و در وهله ی آخر هم برای کل جهان سودمند باشند. البته در این مسیر هم کار های زیادی انجام گرفته است . که نتیجه ی آن هم در جاه هایی که آموزش به خوبی داده شده است پیداست . اما متاسفانه دیده می شود که در بعضی موارد در بعضی نقاط از کشور آنگونه که باید به آموزش دانش آموزان توجه شود ، دقتی صورت نمی گیرد و باعث دلزدگی بسیاری از آنها از درس و مدرسه گشته است که نتایج زیان بار آنها ملموس و آشکار است . حال یکی از دلایلی که در مناطقی از سرزمین ما مانع از آموزش مفید و کار آمد می گردد ، ترس و هراس های نابجایی است که بیشتر در دانش آموزان دوره ی ابتدایی از آموزگاران و معلمان آنها وجود دارد . حالا که ما متوجه شده ایم که چنین مشکلی در جامعه ی ما وجود دارد هرکسی به نوبه خود وظیفه دارد تا در جهت هموار سازی این مشکل بزرگ دست به کار شود . ما هم وظیفه خود دانستیم که برای رفع یک چنین مشکلی که در یکی از مناطق کوچک کشورمان وجود دارد راه حلی پیدا کنیم  . که حداقل ترس دروغین یک کودک مظلوم را برطرف سازد .
ادامه مطلب

اقدام پژوهی پرورش خلاقیت دانش آموزان کلاس اول

اقدام پژوهی پرورش خلاقیت دانش آموزان کلاس اول

اقدام پژوهی پرورش خلاقیت دانش آموزان کلاس اول

 اقدام پژوهی چگونه خلاقیت دانش آموزان کلاس اول  را پرورش دادم ؟

اقدام پژوهی حاضر شامل کلیه موارد مورد نیاز و فاکتورهای لازم در چارت مورد قبول آموزش و پرورش میباشد. این اقدام پژوهی کامل و شامل کلیه بخش های مورد نیاز در بخشنامه شیوه نامه معلم پژوهنده میباشد.

فرمت فایل:ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: ۵۰

 

 

 

 

فهرست مطالب

چکیده :

چه اقداماتی انجام دهم تا خلاقیت دانش آموزانم را افزایش دهم  

مقدمه :

توصیف وضعیت موجود و بیان مساله :

گردآوری اطلاعات و شواهد ۱:

تجزیه و تحلیل اطلاعات :

با توجه به مطالب بیان شده می توان به روشهای ذیل عمل کرد :

در زمینه خانواده :

در زمینه مدرسه روش های تدریس فعال چون 

ارائه راه حل موقتی و اجرای آن 

گام اول : خانواده و اولیا ء 

گام دوم : مدرسه 

گام سوم : معلم  

نمونه ای از این تمرینات و فعالیت ها به شرح ذیل بود :

زنگ دایره یا حلقه تفاهم  

اجرای راه حل جدید و نظارت بر آن 

گردآوری اطلاعات شواهد ۲  :

ارزشیابی  تاثیر راه حل جدید و تعیین اعتبار آن :

بررسی وضعیت نمرات نوبت اول و دوم دانش آموزان کلاس اول 

تجدید نظر و تصمیم گیری نهایی :

نتایج :

نتیجه گیری :

پیشنهادات کلی برای پرورش خلاقیت در معلمان و دانش آموزان 

(پیوست شماره۱)

سناریوی تدریس خلاق  

منابع و ماخذ 

منابع اینترنتی  

 

چکیده :

در جوامع پیشرفته امروزی پرورش خلاقیت از مهمترین اصول است با بررسی کشورهایی که از نظر صنعتی فرهنگی و اجتماعی رشد چشمگیری داشته اند متوجه می شویم که این کشورها در زمینه ی پرورش خلاقیت رشد و تلاش بیشتری داشته اند .در حال حاضر در کشورهای توسعه یافته شکوفایی خلاقیت یکی از عالی ترین و محکم ترین اهداف آموزش و پرورش است . در شرط حساس کنونی و با توجه به تحولات بسیار سریع و اجتناب ناپذیر دنیا ، اگر خواهان پرورش استعدادها و شکوفایی خلاقیت و نوآوری در افراد هستیم باید نظام آموزش و پرورش را متحول کرد . برای این منظور لازم است هماهنگی و برنامه ریزی دقیق و کاملی در عرصه ی آموزش و پرورش داشته باشیم .در این فرایند معلم نقش اصلی را ایفا می کند . تنها معلم خلاق است که می تواند دانش آموزان خلاق و نوآور پرورش دهد . اما نکته ی قابل تامل آن است که هر آموزش و پرورش و هر معلمی نمی تواند این بار سنگین رابه مقصد برساند . تنها آموزش و پرورش پویا ، خلاق ، متحول می تواند در تحقق این رسالت تاریخی خویش موفق باشد و این دقیقاً همان نیازی است که در سال گذشته رهبر اندیشمندانه انقلاب اسلامی تحت عنوان « تحول بنیادین آموزش و پرورش » از آن یاد شده است . هسته اصلی تحول در نظام آموزشی ، هم چنان که مقام معظم رهبری تاکید کرده اند « خلاقیت است » بنابراین داشتن افرادی که توانایی پرورش پویایی و خلاقیت را دارند از اهمیت خاصی برخوردار است .

با توجه به این که سرنوشت جامعه به دست افراد خلاق رقم می خورد با خود تصمیم گرفتم در سال تحصیلی حاضر اقداماتی را در جهت پرورش خلاقیت دانش آموزان انجام دهم و مساله را برای خود این طور عنوان نمودم که :
ادامه مطلب

اقدام پژوهی زیست شناسی، افزایش توانایی حفظ کردن اصطلاحات

اقدام پژوهی زیست شناسی، افزایش توانایی حفظ کردن اصطلاحات

اقدام پژوهی زیست شناسی، افزایش توانایی حفظ کردن اصطلاحات

اقدام پژوهی چگونه توانستم توانایی دانش آموزان را در حفظ اصطلاحات زیست شناسی افزایش دهم

اقدام پژوهی حاضر شامل کلیه موارد مورد نیاز و فاکتورهای لازم در چارت مورد قبول آموزش و پرورش میباشد. این اقدام پژوهی کامل و شامل کلیه بخش های مورد نیاز در بخشنامه شیوه نامه معلم پژوهنده میباشد.

فرمت فایل: ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: ۲۱

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه و توصیف وضع موجود :

گرد آوری اطلاعات ( شواهد ۱ ) :

تجزیه وتحلیل و تفسیر داده ها :

راه کار های رایج :

راه حل جدید :

مراحل طراحی جدول ها :

شواهد ۲  :

اعتبار بخشی و ارزیابی :

تجدید نظر و پیشنهاد ها :

منابع :

 

مقدمه و توصیف وضع موجود :

من ، به همراه دو تن از همکاران ، دبیران زیست شناسی شهرستان هستیم که با حدود پانزده سال سابقه کار به ترتیب در مدرسه های دخترانه ی مشغول به خدمت می باشیم .

دبیرستان   دارای نه کلاس است ، چهار کلاس اول ، دوم ریاضی ، تجربی و انسانی هر کدام با یک کلاس و سوم تجربی و ریاضی هر کدام یک کلاس . .همه کلاس ها به غیر از دوم ریاضی و انسانی و سوم ریاضی درس زیست شناسی دارند .

دبیرستان شبانه روزی الزهرا واقع در منطقه ..شانزده کلاس دارد که در هفت کلاس آن ( پایه های اول ، دوم و سوم تجربی و پیش دانشگاهی )زیست شناسی تدریس می شود .

مدرسه ، دبیرستانی چهارده کلاسه است که هشت کلاس آن در کلیه پایه های اول ، دوم ، سوم تجربی  و پیش دانشگاهی درس زیست شناسی دارند و خانم پویان فر مدرس یک کلاس اول و یک کلاس دوم تجربی آن هستند.

میانگین تعداد دانش آموزان این مدرسه ها در پایه اول هر کلاس سی نفر و در پایه دوم و سوم  بیست نفر  و میانگین نمره ی درس زیست شناسی در دبیرستان علوی شانزده و در دبیرستان های فاطمه الزهرا و حجاب، پانزده می باشد .

درس زیست شناسی یک درس پایه و اساسی دبیرستان به خصوص در رشته ی تجربی است که زیر بنای رشته های دانشگاهی ( و به دنبال آن مشاغلی ) همچون کشاورزی و زیرگروه های آن ، پزشکی و           زیرگروه های آن مانند مامایی ، پرستاری ، تغذیه ، علوم آزمایشگاهی ، ژنتیک و . . . است .

دانش آموزان پایه ی اول  در ابتدای ورود به دبیرستان با این درس که تعداد بسیار زیادی اصطلاح نا آشنا ، تخصصی و غیر فارسی را در متن خود جای داده است ، مواجه می شوند. این امر برای کسانی که         رشته ی تجربی را انتخاب می کنند به شکل گسترده تری ادامه می یابد و آنان را برای به خاطر سپردن و        صحیح نویسی در امتحان با مشکل روبرو می کند .

در آزمون ها همان قدر که مفاهیم در نظر گرفته می شود ، محفوظات هم مورد سوال است و پاسخ صحیح ندادن به آنها می تواند موجب اضطراب دانش آموز و ضعف پاسخگویی به تمام سوالات آزمون شود .

اشتباه نوشتن کلمات تخصصی در برگه امتحانی دانش آموز، موجب کاهش نمره ی او خواهد شد و چون :    « مدرسه ها و به تعبیر درست تر ، نظام آموزشی ما در حال حاضر یادگیری را با نمره تفسیر می کند ، همان گونه که پایان آموزش به مدرک گرایی ختم می شود نمره اهمیت فوق العاده ای در نظام آموزشی بیشتر کشور ها دارد و توصیه ها ی ساده به معلمان ، دانش آموزان و والدین برای نادیده گرفتن آن راه به جایی نخواهد برد » [۱] . حاصل کاهش نمره ی دانش آموز هم برای خود او تنش زاست و هم باعث کاهش بازده عملکرد دبیر مربوطه از نظر سیستم آموزشی می گردد .

از طرف دیگر « نوشته های پر از غلط املایی ، اثر خاص را در ذهن مخاطب بر جا می گذارد این که املا تا چه اندازه می تواند در پیشبرد اهداف درسی و غایت های پرورشی ما را یاری برساند نکته ای است که      می توان آن را با ” مهارت روان خوانی ” یا فارسی مقایسه کرد »  .[2]

به خاطر سپردن اصطلاحات مشکل زیست شناسی هر چند از نظر ” بلوم ”  [3] در پائین ترین طبقه ی سطح یادگیری یعنی دانش قرار می گیرد ، اما از آنجا که فهم متون زیست شناسی و انتقال صحیح و دقیق مطالب نیاز به حفظ همان اصطلاحات دارد این مطلب به ظاهر کم اهمیت ، اهمیت می یابد .

از آنجایی که این مشکل در بیشتر مدرسه ها فراگیر است ، تصمیم گرفتیم به طور گروهی در سه مدرسه ی جداگانه در نواحی مختلف برای دانش آموزان دوم و سوم تجربی با توانایی های متفاوت [۴] پژوهش خود را اجرا کنیم .

هم چنین این پژوهش را که نوعی ارزشیابی بود ، به صورت گروهی طرح کردیم زیرا « مجموعه ای از ارزشیابی ها که به دست گروهی از افراد انجام گیرد ، به مراتب از آن نوع ارزشیابی که به دست یک نفر انجام شود کم اشتباه تر است »  .[5]

 
ادامه مطلب

فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور به صورت ورد ۷ صفحه به صورت ورد

فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور به صورت ورد ۷ صفحه به صورت ورد

فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور به صورت ورد 7 صفحه به صورت ورد

فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور به صورت ورد ۷ صفحه به صورت ورد با قابلیت ویرایش کامل در دسترس شماست.

 

 

بسمه تعالی

قرارداد خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور

 

این قرارداد بین مؤسسه:                                                                 با مشخصات: به شماره ثبت:                    به نشانی:                                                                                   به مدیریت خانم/آقای:                                 که در این قرارداد «مؤسسه» نامیده می‌شود از یک طرف و آقای/خانم:                            فرزند:           به شماره شناسنامه:                  صادره از:                    به نشانی :

که در این قرارداد «متقاضی» نامیده می‌شود  از طرف دیگر و با شرایط زیر و با توجه به مفاد دستورالعمل نظارت بر فعالیت مؤسسات و شرکتهای خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور مصوبه جلسه مورخ         

منعقد می‌شود و مفاد آن به استناد ماده ده قانون مدنی بین طرفین و یا قائم آن لازم الاتباع است .

 

ماده ۱: موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت از ارائه خدمات مربوط به اعزام دانشجو به خارج از کشور می‌باشد که ارائه خدمات تحصیلی نظیر مشاوره، اخذ پذیرش مورد درخواست متقاضی، اقدام به درخواست ویزا ، کمک جهت اخذ روادید تحصیلی، کمک جهت اخذ ثبت اقامت و مانند آن می‌باشد.

 

ماده ۲: مدت قرارداد

مدت اعتبار قرارداد از تاریخ امضاء قرارداد تا پایان یافتن تعهدات طرفین می‌باشد.

 

ماده ۳: مبلغ قرارداد به شرح ذیل محاسبه می‌شود

بمنظور رعایت یکنواختی حق الزحمه ارائه خدمات موضوع قرارداد به شرح زیر محاسبه خواهد شد:

۱ ) مشاوره بصورت رایگان می باشد.

۲ )هزینه‌های اخذ پذیرش، اخذ روادید و خدمات انتقال و اسکان در محل تحصیل به قرار زیر خواهد بود:

الف : اخذ پذیرش از دانشگاههای مورد تائید تا حداکثر ۵۰% یکماه مقرری دانشجوی بورسیه مجرد در کشور محل تحصیل

ب : اخذ روادید حداکثر ۲۰% یکماه مقرری دانشجوی بورسیه مجرد در کشور محل تحصیل

ج : ارائه خدمات راهنمایی، انتقال و اسکان اولیه دانشجو درمحل تحصیل ۳۰% یکماه مقرری دانشجوی بورسیه مجرد

تبصره ۱ : در صورتیکه پذیرش از یکی از دانشگاههای ممتاز مورد تایید وزارت علوم تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اخذ شود هزینه‌های بند الف بمیزان ۲۰ % قابل افزایش خواهد بود.

تبصره ۲ : سایر هزینه‌هایی که در موارد فوق‌الذکر پیش‌بینی نشده است (اعم از بلیط، فرمهای روادید و …) بصورت توافق طرفین خواهد بود.

 

ماده ۴: شرایط پرداخت مبلغ قرارداد

۱ ) ۵۰ % مبلغ قرارداد در زمان انعقاد و امضاء قرارداد پرداخت می‌شود.

۲ ) ۵۰ % مبلغ قرارداد پس از انجام تعهدات مؤسسه قابل پرداخت خواهد بود.

 

 

ماده ۵: تعهدات و مسئولیت‌های مؤسسه

۱ . ۵ _ ارائه اطلاعات کامل، صحیح و مستند، به متقاضی در مورد شرایط ادامه تحصیل در دانشگاههای معتبر خارج از کشور و مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی (حسب مورد)

 2 . 5 _ ارائه اطلاعات واقعی و به هنگام به متقاضی در مورد مقررات و ضوابط دانشگاه مورد تقاضا چگونگی شرایط زندگی از جمله هزینه زندگی، سکونت و سایر اطلاعاتی که به طور متعارف در جهت تصمیم‌گیری متقاضی مؤثر می‌باشد.

۳ . ۵ _ بررسی صحت و تناسب مدارک مورد نیاز ارائه شده متقاضی.

تبصره ۱ : مسئولیت قانونی صحت مدارک مذکور با خود متقاضی می‌باشد.

تبصره ۲ : هر نوع قصور در بررسی صحت و تناسب مدارک یادشده به عهده مؤسسه خواهد بود.

۴ . ۵ _ اقدام جهت اخذ پذیرش تحصیلی در مقاطع دانشگاهی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری از دانشگاههای معتبر خارج و مورد تایید وزارت خانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی

۵ . ۵ _ مؤسسه برای اخذ ویزای تحصیلی، بنا به درخواست متقاضی، با هماهنگی دانشگاه مورد نظر و اداره صادر کننده روادید ، اقدام خواهد نمود.

۶ . ۵ _ مؤسسه بنا به درخواست کتبی متقاضی، اقدام به سایر خدمات مربوط از جمله :

اخذ، ثبت اقامت (Polic Registration) ، اسکان اولیه اجاره نمودن خانه، خرید وسایل اولیه و مورد نیاز زندگی و مانند اینها می‌نماید (حسب مورد).

تبصره ۱ : مؤسسه در صورت تاهل متقاضی جهت اخذ روادید همراهان، با پرداخت هزینه های مربوطه اقدام نماید.

۷ . ۵ _ مؤسسه پس از  اخذ روادید و پایان اعتبار قرارداد، هیچگونه مسئولیتی در رابطه با ترک تحصیل، اخراج از دانشگاه، پناهندگی و سایر اعمال مجرمانه متقاضی نخواهد داشت.

تبصره ۱ : نماینده مؤسسه موظف است حداقل به مدت یکسال پس از شروع به تحصیل متقاضی خدمات مشاوره‌ای راهنمایی را در کشور محل تحصیل به متقاضی ارائه نماید.

تبصره ۲ : در مورد بند ۵٫۷  مؤسسه موظف است در صورت نیاز، اطلاعات لازم درمورد متقاضی در اختیار مراجع قانونی صلاحیتدار در جمهوری اسلامی ایران قرار دهد.

 

ماده ۶: تعهدات و مسئولیت‌های متقاضی

۱ . ۶ _ متقاضی با توجه به مفاد قرارداد منعقده موظف است کلیه مدارک تایید شده تحصیلی مورد نیاز برای اخذ پذیرش از دانشگاه و اخذ روادید تحصیلی را در زمان مقرر به مؤسسه تسلیم نماید.مسئولیت هرگونه تاخیر در تحویل مدارک به عهده وی می‌باشد.

۲ . ۶ _ متقاضی می‌بایست دارای گذرنامه معتبر جمهوری اسلامی ایران بوده و به هیچ دلیل ممنوع‌الخروج از کشور نباشد.

۳ . ۶ _ متقاضی موظف است برمبنای ماده ۴ این قرارداد حق‌الزحمه مؤسسه را در زمانهای تعیین شده در قرارداد پرداخت نماید. عدم پرداخت به موقع حق‌الزحمه موجب فسخ قرارداد خواهد شد و مسئولیت ناشی از آن به عهده متقاضی می‌باشد.

۴ . ۶ _ متقاضی موظف است در صورت انصراف از تحصیل یا عدم اجرای مفاد قرارداد و تمایل به فسخ قرارداد، موضوع را در اسرع وقت بصورت کتبی به مؤسسه اعلام نماید. در غیر این صورت هر گونه مسئولیت ناشی از آن به عهده متقاضی خواهد بود.

 

ماده ۷: تضمین حسن انجام تعهدات

۱ . ۷ _  برای حصول اطمینان از حسن انجام تعهدات مؤسسه و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق متقاضی مؤسسه موضوع این قرارداد متعهد است نسبت به سپردن تضمین معتبر به تشخیص کارگروه نظارت اقدام نماید. در صورت انجام کلیه تعهدات تصریح شده در قرارداد، توسط مؤسسه و یا تقاضای متقاضی بر حسب مورد، قرارداد خاص خاتمه یافته تلقی می‌گردد.

 

ماده ۸: خاتمه قرارداد

در صورتی که مؤسسه به تعهدات خود بر حسب مورد طبق توافق طرفین عمل نماید، قرارداد حاضر خاتمه یافته تلقی می‌گردد.

تبصره ۱ : خاتمه قرارداد رافع انجام تعهدات طرفین نبوده و هیچ مغایرتی با استفاده از ضمانت مالی قرارداد به منظور جبران ضرر و زیان وارده به طرفین نخواهد داشت.

 

ماده ۹: فسخ قرارداد

۱ . ۹ _ در صورتی که متقاضی جهت اخذ پذیرش و سایر امور، مدارک غیر واقعی و یا جعلی به مؤسسه ارائه نماید، و یا به هر دلیلی نتواند در زمان مقرر از کشور خارج شود مؤسسه این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که در هر مرحله از اجرای تعهدات خود، قرارداد را به طور یکطرفه و بدون نیاز به هر گونه تشریفاتی فسخ و نسبت به و صول مطالبات خود  اقدام نماید.

۲ . ۹ _ در صورتی که مؤسسه برای متقاضی، پذیرش تحصیلی دریافت نماید اما به هر دلیلی که منتسب به مؤسسه نمی‌باشد، برای متقاضی ویزای تحصیلی صادر نگردد، مؤسسه می‌تواند مراتب فسخ قرارداد را به متقاضی اعلام نماید و پس از کسر کلیه هزینه‌های اعمال شده، الباقی مبلغ پرداختی متقاضی را  به وی مسترد نماید.

۳ . ۹ _ در صورتی که متقاضی به هر دلیلی که منتسب به وی می‌باشد از ادامه قرارداد در فاصله یک هفته از زمان قرارداد تا قبل از صدور پذیرش تحصیلی و اخذ روادید منصرف گردد، موظف است در اسرع وقت به هر وسیله ممکن مراتب انصراف و فسخ قرارداد را به صورت کتبی به مؤسسه اعلام نماید. در این حالت مؤسسه حق دارد پس از کسر ده درصد (۱۰%) از مبلغ حق الزحمه اخذ پذیرش الباقی مبلغ پرداختی داوطلب را به وی  مسترد نماید.

۴ . ۹ _ در صورتی که متقاضی به هر دلیل که منتسب به وی می‌باشد از ادامه قرارداد در فاصله بیش از یک ماه از زمان امضای قرارداد تا قبل از صدور پذیرش تحصیلی منصرف گردد، وی موظف است در اسرع وقت به هر وسیله ممکن مراتب انصراف و فسخ قرارداد را به صورت کتبی به مؤسسه اعلام نماید. در این حالت مؤسسه حق دارد پس از کسر تمام مبلغ حق‌الزحمه اخذ پذیرش باقیمانده مبلغ پرداختی متقاضی  را به وی مسترد نماید.

۵ . ۹  _ چنانچه مؤسسه در هر زمان و در هر مرحله از اجرای تعهداتش بدون عذر موجه و قانونی نسبت به انجام آن قصور و تخلف نماید، متقاضی حق دارد قرارداد را به طور یکجانبه و بدون نیاز به هرگونه تشریفاتی فسخ و علاوه بر دریافت کامل مبالغ پرداختی به مؤسسه، نسبت به وصول زیان و ضرر مادی و معنوی وارده بر حسب مورد از محل تضمین‌های پیش‌بینی شده در قرارداد اقدام نماید…………

برای دانلود از کادر زیر اقدام به دانلود نمایید.

 

با تشکر
ادامه مطلب

دانلود پاورپوینت تحلیل نمونه های تطبیقی هتل های خارجی ۶۱ اسلاید

دانلود پاورپوینت تحلیل نمونه های تطبیقی هتل های خارجی ۶۱ اسلاید

دانلود پاورپوینت تحلیل نمونه های تطبیقی هتل های خارجی 61 اسلاید

دانلود پاورپوینت تحلیل نمونه های تطبیقی هتل های خارجی ۶۱ اسلاید

 

 

 

 

 

هتل های مورد بحث :

HOTEL DIAGONAL

HOTEL SHERATON

Hotel sheraton

HOTEL HESPERIA

BURJ AL ARAB TOWER
ادامه مطلب

پاورپوینت درباره تست های تشخیصی سیستم گوارش

پاورپوینت درباره تست های تشخیصی سیستم گوارش

پاورپوینت درباره تست های تشخیصی سیستم گوارش

پاورپوینت(لینک در پایین صفحه) تعدا اسلاید(۵۱)

این فایل پاورپوینت درباره تست های تشخیصی سیستم گوارش بحث می کند.

¬۱٫آزمایشات خونی عمومی شامل:
¬شمارش کامل سلولهای خونی  CBC
¬آزمایش کامل بیوشیمیایی خون ،تری گلیسیرید،تست های کبدی ،آمیلاز ،لیپاز
¬زمان پروترومبین و ترومبوپلاستین نسبی  PT/PTT
¬
¬۲٫ آزمایشات خونی اختصاصی شامل:
¬تعیین آنتی ژن کارسینوامبریونیک ((CEA:پروتئین  (نوع سرطان را مشخص نمی کند،کمک به تعیین گستردگی و تعیین پیش آگهی )
¬آنتی ژن سرطان   CA19-9 (پروتئین حساس به سرطان کولو رکتال،پانکراس ،ریه…… )
¬آلفا فیتوپروتئین (حساس به سرطان کبد)
ادامه مطلب

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز