فایل جدید


||||||||||||||
خانه » آرشیو برچسب: مديريت

بایگانی برچسب ها: مديريت

دانلود پروژه بررسی میزان اثر بخشی آموزش مهارتهای مدیریت براسترس بر کاهش سبک کنارآیی اجتنابی دانش آموزان

دانلود پروژه بررسی میزان اثر بخشی آموزش مهارتهای مدیریت براسترس بر کاهش سبک کنارآیی اجتنابی دانش آموزان

دانلود پروژه بررسی میزان اثر بخشی آموزش مهارتهای مدیریت براسترس بر کاهش سبک کنارآیی اجتنابی دانش آموزان

مقدمه

انسان در زندگی روزمره خود با استرس ها و فشارهای متعدد ی روبرو است. دوران نوجوانی که ا ز آن به نام دوره بحران طوفان و استرس تا دوره زایش دوباره یاد کرده اند یکی از حوادث  پراسترس زندگی هر فردی است. نوجوان در این دوره از طرفی با گذر از دوره کودکی به بزرگسالی با تغییرات وسیع جسمانی و رشد شناختی مواجه بوده و از طرف دیگر با مسائلی همچون رشد هویت، دستیابی به استقلال از خانواده در عین حفظ ارتباط با آن، پذیرفتن نقش‌های اجتماعی در ارتباط با گروه همسالان و تصمیم‌گیری درباره آینده و شغل روبرو است. دوران نوجوانی زمان کشف یا آگاهی از ارزشهای فرهنگی و معنوی ودوران  تضادها وتعارض‌ها، تخیل و رویاها وسن مشکلات و مسائل اوست.  استرس های نوجوانی گستره ای  از وقایع روزمره‌ای  همچون، انجام ندادن تکالیف مدرسه، نداشتن آمادگی کافی برای امتحان، گم کردن وسایل و اختلاف با دوست همکلاسی تا وقایع عمده ای همچون طلاق والدین، اعتیاد یکی از والدین، بیماری یا مرگ یکی از اعضای خانواده را دارد. به اعتقاد هولمز[۱] و راهه[۲] (۱۹۶۷) هر حادثه ای که نیاز به سازگاری قابل ملاحظه ای در زندگی فرد داشته باشد ممکن است استرس زا باشد. آنچه  که این موضوع را با اهمیت تر جلوه می‌کند، شیوه کنار آمدن با این استرس زا هاست. برخی افراد به هنگام وقوع مشکل تمام نیرو و اندیشه خود را در جهت حل مشکل بسیج می‌نمایند وبرخی بر عکس به عوارض  و پیامدهای مشکل می پردازند به گونه ای که تنها سعی می‌کنند از پیامدهای هیجانی آن بکاهند، در حالیکه مشکل همچنان به قوت خود حل نشده باقی است. درهر صورت، استرس بر این دو دسته افراد آثار متفاوتی برجای می‌گذارد. دسته اول افرادی سازگارتر کم استرس تر و خوش بین ترند چون به مشکل به عنوان موضوعی حل شدنی می نگرند و دسته دوم رنجورتر  مضطرب تر، افسرده تر وبدبین ترند چرا که استرس‌ها را همچون کوهی  که سایه خود را بر زندگی آنها گسترانیده، می بینند. در این میان نوجوانان با دلمشغولی هایی همچون تکلیف مدرسه، سازگاری با گروه همسالان، برآورده کردن تقاضاهای والدین ، انتخاب رشته تحصیلی و آمادگی برای کنکور دانشگاه و اندیشیدن به آینده تحصیلی و شغلی  مواجهند که هر یک به نوبه خود فشار روانی عدیده ای را به زندگی‌شان تحمیل می‌‌کند. در این میان آنچه که اهمیت و ضرورتش را نمایان می‌سازد قدرتمند کردن نوجوانان به شیوه ها و راهکارهایی صحیح در جهت کنار آمدن با این استرس زاهاست، تا بتوانند از این مراحل با حفظ سازگاری و سلامت روان عبور کرده و با مشکلات به عنوان پدیده‌هایی حل شدنی مواجه شوند، نه آنکه از آنها اجتناب کنند.

۱-۱- بیان مساله

نوجوانی دوره ای بین کودکی و بزرگسالی است که او را با زنجیره ای از موانع تحولی و چالش های عدیده ای روبرو  می‌سازد. درابتدا تکالیف طبیعی همچون تحول هویت و دستیابی  به استقلال و سازگاری با همسالان وجود دارد. مرحله دوم گذر از کودکی به بزرگسالی است که باتغییرات فیزیولوژیکی در بدن و تحول شناختی مشخص می‌شود. این مرحله زمانی است که فرد نیازمند انجام نقش های اجتماعی در رابطه با همسالان و افرادی از جنس مخالف، انجام تکالیف مدرسه وتصمیم گیریهایی در رابطه با شغل می‌باشد (فرایدنبرگ[۳]،۱۹۹۷). از آنجا که تغییرات و وجود تکالیف متفاوت نوجوان رادر معرض استرس عدیده ای قرار می دهد، لزوم واهمیت سازگاری و کنار آمدن با این استرس ها در این دوره  نمایان می‌گردد. با توجه به  این مقدمه اندکی به راهبردها و مهارتهای کنار آیی می پردازیم. کنار آمدن، متشکل از پاسخهایی (افکار، احساسات واعمالی ) است که فرد در برخورد  با موقعیت های مشکل داری که درزندگی روزمره و در شرایط خاص با آنها مواجه می‌شود، بکار می‌گیرد.  گاهی اوقات مشکلات حل می شوند و گاه در تلاش فردی برای برخورد با محیط مورد اغماض قرار می‌گیرند (فرایدنبرگ، ۱۹۹۷).

 لازاروس[۴] (۱۹۸۴) کنار آمدن را شامل کوششهایی به منظور سازگاری و انطباق با شرایط استرس آور در تلاش در جهت کاهش پیامدهای منفی  ناشی از منبع  استرس می داند.

 در زمینه کنار آمدن با استرس[۵] ،دو شیوه اصلی کنار آیی وجود دارد. شیوه اول روش متمرکز بر مسئله است یعنی فرد به استرس به عنوان موضوعی حل شدنی و هدف اصلی  می‌نگرد و شیوه دوم روش متمرکز بر هیجان است. یعنی فرد مشکل را حل نمی‌کند بل سعی در کاهش پیامدهای  هیجانی مشکل دارد.  شماری از محققین، افرادی را که بوسیله کاهش دادن یا اجتناب کردن با استرس کنار آمده اند را با افرادی که از راهکارهای بیشتر مقابله ای و یا هوشیارانه نظیر جمع آوری اطلاعات و اقدام به عمل استفاده نموده اند، مقایسه کردند (هولاهان[۶] و موس[۷]، ۱۹۸۷) .  در مجموع تحقیقات نشان می دهد که شیوه مقابله نسبت به اجتناب راهکار موفق تری است.  افرادی که مستقیما با مشکل مواجه می‌شوند نه تنها با احتمال بیشتری آن را حل می‌کنند بلکه برای تحت کنترل درآوردن استرس در آینده بهتر آماده می‌شوند. در واقع برخی پژوهشها معتقدند، اجتناب مزمن از مشکلات،  افراد را در معرض خطر استرس افزوده و شاید مسائل مرتبط با سلامتی قرار دهد (گین[۸]، ۱۹۹۵).

 مطالعه رود[۹]، لونیسون[۱۰] ، تیلسون[۱۱] و سیلی[۱۲] (۱۹۹۰) نشان داد که کنار آیی مسئله مدار[۱۳] (در جهت حل مسئله) با افسردگی  ارتباطی نداشت، اما شیوه ناکار آمد گریز رابطه مثبتی با افسردگی همزمان داشته و نیز با سطوح بالاتر افسردگی در آینده بدنبال رویدادهای پراسترس که در طی دو سال بعد رخ داد،  همراه بود (گین، ۱۹۹۵).

تفاوتهای فردی نقش مهمی را در فرایندهای استرس و کنار آمدن بازی می‌کنند یکی از این متغیرها خوش بینی است. خوش بینی[۱۴] رابطه منفی با انکار و فاصله گرفتن از مسئله دارد. خوش‌بینی تمایل به استفاده از کنار آمدن مسئله مدار و پذیرش استرس زندگی به شیوه ای واقعی دارد (کاسیدی[۱۵]، ۱۹۹۹). به عبارت دیگر عامل کلیدی که افرادی که بطو موثری با مشکلات کنار می آیند را نسبت به کسانی که ممکن است چنین نباشند متمایز میکند، سبک اسنادی[۱۶] آنهاست (آبرامسون[۱۷] و همکاران ۱۹۷۸به نقل از  کانینگهام[۱۸]، ۲۰۰۱).

اسنادها، نگرش ها ، باورها و ارزیابی‌هایی هستند که مردم برای توصیف حوادثی که برایشان اتفاق می افتد، بکار می برند. سبک اسنادی که برای اولین بار در دهه۱۹۷۰ مطرح شد در حقیقت بر مدل درماندگی آموخته شده[۱۹] افسردگی استوار است. اسناد کردن فرایندی منطقی و نظامدار است که طی آن شخص با ارزیابی دقیق از یکسری اطلاعات ودلایل رفتار دیگران را تفسیر می‌کند. در بعضی موارد ممکن است اسناد صحیح باشد، اما واقعیت این است که در بسیاری موارد این ارزیابی ها، با سوگیریهایی همراه است.

 
فصل ۲
مقدمه

در این فصل پیشینه پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد. در بخش اول این فصل به مطالعه مفهوم استرس، تعریف و مدل های استرس، عوامل استرس زای بالقوه، در بخش دوم به موضوع کنارآیی، عوامل موثر بر استرس و کنارآیی، دربخش سوم به موضوع سبک اسناد، سبک اسناد خوش بین/ بدبین و در بخش چهارم به مفهوم سلامت روان پرداخته می شود در نهایت در بخش پنجم مروری بر پژوهشهای انجام شده در خارج و ایران در رابطه با موضوع پژوهش خواهیم داشت.

۲-۱- استرس یا فشارروانی

فیزیولوژی یا روان شناختی ناخوشایندی است که در پاسخ به محرک های تنش زا ایجاد می‌شود (برمنر[۱] و داگلاس[۲]، ۲۰۰۲) فشار روانی در نتیجه حوادث غیر مترقبه یا چالش انگیز در محیط ایجاد می شود و حوادث تنش زا فرد را وا می دارد تا خود را مجدداً با محیط سازگار کند (کوپر[۳] و مارشال[۴]، ۲۰۰۱، به نقل از شعاع ۸۲).

بدن انسان به صورت سازمان واحدی عمل می کند هر قسمت از بدن فرد بر عملکرد قسمت‌های دیگر تاثیر می گذارد.

اگر فرد تحت تنش زیادی قرار بگیرد و نتواند به طور صحیح با آن برخورد کند، موادی در بدن تولید می شود که موجب عرق کردن کف دست ها، تند شدن ضربان قلب، افزایش ادرار، و اسهال و… می گردد. واضح است که افراد نسبت به تنش واکنش های متفاوتی نشان می‌دهند، گاهی اوقات چیزهایی که در زمانی استرس زا هستند در زمان دیگر استرس زا نیستند. اگرچه مقداری از تنش برای سازگاری فرد، مثبت و لازم است ولی قرار گرفتن در معرض استرس‌های زیاد و شدید موجب ایجاد و تشدید برخی از بیماری‌های جسمی و روانی می‌شود (برمنر و داگلاس، ۲۰۰۲، به نقل از شعاع، ۸۲).

 
 
 
مجموعاُ ۱۷۳ صفحه در ۶ فایل Word
ادامه مطلب

دانلود پاورپوینت قانون مدیریت خدمات کشوری (ویژه مدیران پایه و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی)

دانلود پاورپوینت قانون مدیریت خدمات کشوری (ویژه مدیران پایه و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی)

دانلود پاورپوینت قانون مدیریت خدمات کشوری (ویژه مدیران پایه و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی)

دانلود پاورپوینت قانون مدیریت خدمات کشوری (ویژه مدیران پایه و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی)

سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و بسترهای پیاده سازی آن درقانون مدیریت خدمات کشوری

فهرست مطالب:

۱- سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری
۲- آسیب شناسی کوچک سازی دولت
۳-برنامه‌های اصلی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
۴-سازه‌های پشتیبان در اجرای برنامه‌های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
۵- اقدامات انجام شده توسط معاونت توسعه مدیریت و برنامه‌های آتی آن
۶-انتظارات از دستگاه‌های اجرایی
۷- تکالیف معاونت توسعه مدیریت، دستگاه های اجرایی، مدیران و کارمندان در قانون مدیریت

————–

سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری:

۱- نهادینه سازی فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزش های اسلامی و کرامت انسانی و ارج نهادن به سرمایه های انسانی و اجتماعی

۲- عدالت محوری در جذب، تداوم خدمت و ارتقای منابع انسانی

۳- بهبود معیارها و روزآمدی روش‌های گزینش منابع انسانی به منظور جذب نیروی انسانی توانمند، متعهد و شایسته و پرهیز از تنگ نظری‌ها و نگرشهای سلیقه‌ای و غیرحرفه‌ای

۴- دانش گرایی و شایسته سالاری مبتنی بر اخلاق اسلامی در نصب و ارتقای مدیران

۵-  ایجاد زمینه رشد معنوی منابع انسانی و بهسازی و ارتقای سطح دانش، تخصص و مهارتهای آنان

۶- رعایت عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات با تأکید بر عملکرد، توانمندی، جایگاه و ویژگیهای شغل و شاغل و تأمین حداقل معیشت با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی

۷- زمینه سازی جذب و نگهداری نیروهای متخصص در استانهای کمتر توسعه یافته و مناطق محروم

۸-  حفظ کرامت و عزت و تأمین معیشت بازنشستگان و مستمری بگیران و بهره‌گیری از نظرات و تجارب مفید آنها

۹- توجه به استحکام خانواده و ایجاد تعادل بین کار و زندگی افراد در نظام اداری

۱۰- چابک سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم انداز

۱۱- انعطاف پذیری و عدم تمرکز اداری و سازمانی با رویکرد افزایش اثربخشی، سرعت و کیفیت خدمات کشوری

۱۲- توجه به اثربخشی و کارآیی در فرآیندها و روشهای اداری به منظور تسریع و تسهیل در ارائه خدمات کشوری

۱۳- عدالت محوری، شفافیت و روزآمدی در تنظیم و تنقیح قوانین و مقررات اداری

۱۴- کل نگری، همسوسازی، هماهنگی و تعامل اثربخش دستگاه های اداری به منظور تحقق اهداف فرابخشی و چشم انداز

۱۵- توسعه نظام اداری الکترونیک و فراهم آوردن الزامات آن به منظور ارائه مطلوب خدمات عمومی

۱۶- دانش بنیان کردن نظام اداری از طریق بکارگیری اصول مدیریت دانش و یکپارچه سازی اطلاعات، با ابتنا بر ارزشهای اسلامی

۱۷- خدمات رسانی برتر، نوین و کیفی به منظور ارتقای سطح رضایتمندی و اعتماد مردم

 18- شفاف سازی و آگاهی بخشی نسبت به حقوق و تکالیف متقابل مردم و نظام اداری با تأکید بر دسترسی آسان و ضابطه مند مردم به اطلاعات صحیح

۱۹- زمینه سازی برای جذب و استفاده از ظرفیت های مردمی در نظام اداری

۲۰-قانونگرایی، اشاعه فرهنگ مسؤولیت پذیری اداری و اجتماعی، پاسخگویی و تکریم ارباب رجوع و شهروندان و اجتناب از برخورد سلیقه ای و فردی در کلیه فعالیت‌ها

۲۱- نهادینه سازی وجدان کاری، انضباط اجتماعی، فرهنگ خودکنترلی، امانت داری، صرفه جویی، ساده زیستی و حفظ بیت المال

۲۲- تنظیم روابط و مناسبات اداری براساس امنیت روانی، اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی، فرهنگی و نیز رفاه نسبی آحاد جامعه

۲۳- حفظ حقوق مردم و جبران خسارتهای وارده براشخاص حقیقی و حقوقی دراثر قصور یا تقصیر در تصمیمات و اقدامات خلاف قانون و مقررات در نظام اداری

۲۴- ارتقای سلامت نظام اداری و رشد ارزش های اخلاقی در آن از طرق اصلاح فرآیندهای قانونی و اداری، بهره گیری از امکانات فرهنگی و بکارگیری نظام مؤثر پیشگیری و برخورد با تخلفات

۲۵- کارآمدسازی و هماهنگی ساختارها و شیوه های نظارت و کنترل در نظام اداری و یکپارچه سازی اطلاعات

۲۶- حمایت از روحیه نوآوری و ابتکار و اشاعه فرهنگ بهبود مستمر به منظور پویایی نظام اداری

دسته بندی سیاست‌های کلی نظام اداری :

 سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری را می‌توان براساس محورهای اساسی نظام مدیریت و سرمایه انسانی دولت و قانون مدیریت خدمات کشوری در موضوعات ذیل دسته بندی نمود. به عبارت دیگر مقام معظم رهبری در هریک از محورهای زیر رهنمودهایی را در قالب سیاست‌های کلی نظام اداری ارائه فرموده‌اند:

 توانمندسازی کارمندان  و مدیران(سرمایه انسانی)              (4،۱، ۵ و ۲۱)
 ورود به خدمت و استخدام                                        (3،۲و ۷)
 حقوق و مزایا                                                 (6، ۷ و ۸)
تامین اجتماعی                                                    (8 و ۹)
 ساختار نظام اداری                                                (10، ۱۱ و ۱۲)
 فناوری انجام وظایف،نوآوری و خلاقیت                          (15،۱۲و ۱۷)
 قوانین و مقررات                                               (13و ۲۰)
 نگرش راهبردی و سیستمی در نظام اداری                          (14)
 مشارکت مردم                                                     (19)
 تکریم ارباب رجوع                                                 (13و ۱۸)
 سلامت اداری                                                       (21و ۲۴)
 نظارت و کنترل  نوآوری و خلاقیت                               (25و ۲۶)
 
شامل ۱۸۸ اسلاید POWERPOINTادامه مطلب

تحقیق مدیریت ناب درس تئوریهای پیشرفته مدیریت

تحقیق مدیریت ناب درس تئوریهای پیشرفته مدیریت

تحقیق مدیریت ناب درس تئوریهای پیشرفته مدیریت

تحقیق مدیریت ناب درس تئوریهای پیشرفته مدیریت

دانلود تحقیق مدیریت ناب درس تئوریهای پیشرفته مدیریت

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: ۲۰

 

 

 

 

بخشی از متن:

مدیریت ناب به چه معنی است؟

 • کل ارزش خلق شده در هر سازمان اینست که نتایج نهایی در سکانس بلندی از مراحل جریان دارد.
 • جریانی از ارزش مشتری بصورت افقی است در طول سازمان.
 • تمام سازمانها (شامل تویوتا، بصورت عمودی سازماندهی شده با بخشها (مهندسیخرید تولید فروش و غیره) آنها میشد وجود دارند . زیرا این بهترین شیوه خلق و تولید دانش اغلب به شیوه تجربی در کار راهه شغلی است.
 • هر شخصی، نیازهایش را احساس می کند ، اداره می کند و بهبود می بخشد تمام فرایند را از خلق ارزش افقی.
 • اغلب سازمانها واقعاً پاسخگو نیستند برای جریان افقی از ارزش بوسیله تولید اگر چه مدیران ارشد آنرا بررسی می کنند. تولید دیسک سازمان بی پدر و مادر است (مسئولی ندارد)
 • اغلب مدیران سازمانها در هر سطحی درجه ای دارند اگر چه آنها در بخش تخصصی شمارش می شوند متغیر اینها معمولاً حالی است با بهترین سطح مدیران می کوشد تا تمام داراییها و کنترل در سازمان را مورد استفاده قرار می دهند.

مدیریت ناب و مدیریت توسط فرآیند:

جستجوی برتری و تغییر ( گروه های کاری ، غنی سازی شغلی و … ) در سازمان کاری که توسط نمونه تولید ناب پیشنهاد می شود، به پذیرش مدیریت توسط فرآیند منجر می شود در اصل مدیریت توسط فرآیند انتخاب می شود زیرا در اینجا نیازی جهت مرتبط ساختن تمامی فعالیتها به منظور جستجوی یک هدف واحد و عملکرد کلی وجود دارد که از یکپارچگی و همکاری فعالیتها ناشی می شود.

سازمان مدیریت توسط فرآیند همواره کار محوری بوده و توسط توانایی های بسیار و فعالیتها برآورد می شود. مسئولیت نیز مرتبط با نقش بوده و به سطح بستگی ندارد و شغل مربوطه نیز متقاطع می باشد. این سازمان به شکل افقی بوده و هدف واحد نیز یک مکانیسمی از یکپارچگی است که یادگیری را تسهیل کرده و باعث انعطاف پذیری میشود.ادامه مطلب

پروژه کارآموزی حسابداری مدیریت امور مالی شهرداری

پروژه کارآموزی حسابداری مدیریت امور مالی شهرداری

پروژه کارآموزی حسابداری مدیریت امور مالی شهرداری

پروژه کارآموزی حسابداری مدیریت امور مالی شهرداری

دانلود گزارش کارآموزی حسابداری مدیریت امور مالی شهرداری میانه

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: ۲۵

 

 

 

 

 

مقدمه

انسان موجودی است اجتماعی که همیشه و مداوم در حال حرکت و تکاپو و تکامل است و سعی دارد که با دستگیری از همنوعان خود و همیاری روز به روز علم و دانش خود را متحول سازد و با پیشرفت علمش زندگی خود را ارتقاء دهد و سطح زندگی امروزش با دیروز که که نوع ساده تر بود ، فرق داشته و بالاتر باشد  و همواره به آینده می نگرد ، به همین دلیل به آبادانی و شکوفائی و رشد محل زندگی و شهر و اطراف خود نظر خاصی دارد و در این راستا و برای رسیدن به اهدافش اقدام به ایجاد سازمانها و موسسات زیادی اعم از دولتی و غیر دولتی کرده است .

موسسات دولتی بخش عمده این اهداف را دنبال می کند که از گستردگی و وسعت عظیمی برخوردار می باشد که اداره و کنترل و انجام کارهای این بخش زیر نظر دولت می باشد و دولت است که با تصویب و وضع مقررات و آیین نامه های اجرائی ، راه کارها و هدفها را مشخص می نماید و برای اجرای این کار احکام کارپردازان و مدیران را انتخاب می کند تا این که رفاه مردم تامین شود و مردم دارای شهرها و امکانات زندگی مناسبتر و بهتر باشند .

یکی از این سازمانها و دولتی کارآمد که در امر آبادانی و عمران شهرها ایفای خدمت می کند ، شهرداری است . هر شهری برای اینکه آباد و زیبا شود نیاز به یک شهرداری دارد تا با یایر دیگر موسسات شهرهایی خوش سیما و آباد برای ملتی خوب و متمدن فراهمآورد .

باید این را در نظر داشت شهرداری هر چه قدر بکشود و آبادانی را به شهرها بیاورد و سختی هائی بر سر راه داشته باشد ، سخت تر از آن کار ، حفظ و نگهداری آن است که این امر را نمی توان فقط بعهده یک ارگان یا موسسه ای نسبت داد ، بلکه باید همه شهروندان نیز در این امر مشارکت و همیاری داشته باشند .

 

فصل اول

آشنائی کلی با مکان کارآموزی :

 • تاریخچه
 • اسامی شهرداران میانه ( بعد از انقلاب اسلامی )
 • چارت سازمانی
 • انواع محصولات تولیدی یا خدمات
 • شرح مختصری از فرآیند خدماتی
 • اهداف سازمان

فصل دوم

ارزیابی بخشهای متبط با امور مالی و حسابداری

 • موقعیت حسابداری درشهرداری با بررسی جزئیات سازمانی
 • بررسی شرح وظایف کارآموز در سازمان
 • امر جاری د دست اقدام
 • برنامه های آینده
 • تکنیکهائی که توسط رشته مورد نظر در سازمان بکار می رود

فصل سوم

آزمون آموخته ها ، نتایج و پیشنهادات

 • گزیده ای از آموخته ها
 • نتایج
 • پیشنهاداتادامه مطلب

مقاله مدیریت و ارتباطات

مقاله مدیریت و ارتباطات

مقاله مدیریت و ارتباطات


لینک پرداخت و دانلود در “پایین مطلب” فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحات:۱۹ چکیده این مقاله مفاهیم و فنون ارتباط را در حوزه مدیریت و سازمان مورد بررسی قرار می‌دهد. عوامل پدیدآورنده تنش در سازمان، فرآیند ارتباط و اجزاء آن، راه‌های ایجاد ارتباط و انواع آن، انواع ارتباطات در سازمان، روش‌های بهبود و ارتباطات و شناسایی و رفع موانع ارتباطی برای ایجاد محیط و ارتباطات پویا در سازمان و تنش‌زدایی مباحث این مقاله را تشکیل می‌دهند. منبع : روزن …

ادامه مطلب

مقاله مدیریت علمی تیلور بر ۷ اصل استوار

مقاله مدیریت علمی تیلور بر ۷ اصل استوار

مقاله مدیریت علمی تیلور بر 7 اصل استوار


لینک پرداخت و دانلود در “پایین مطلب” فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحات:۱۹ مدیریت علمی تیلور بر ۷ اصل استوار بود اصول بر مبنای علمی حرف اول تیلور بود. او گفت کار تخصصی انجام دهید و به ازا کار بیشتر پاداش ایراد: تیلور آدمها را ماشین فرض کرد. برای رفع این ایراد ؟؟ نئوکلاسیک بوجود آمد. مشکلات این مکتب این بود که اجزا هر کدام به سمت خودش می رفت مثلا اگر شهرداری، دانشگاه،‌ بیمارستان و را در نظر بگیرم هر کدام کار خود را میکرد بری رفع این کمبود …

ادامه مطلب

مقاله مدیریت بازاریابی و علم بازاریابی در سلامت اجتماعی

مقاله مدیریت بازاریابی و علم بازاریابی در سلامت اجتماعی

مقاله مدیریت بازاریابی و علم بازاریابی در سلامت اجتماعی


لینک پرداخت و دانلود در “پایین مطلب” فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحات:۳۵ نگاهی به فلسفه های مدیریت بازاریابی مقدمه مدیریت بازاریابی را کوششی آگاهانه برای دستیابی به نتایج مبادله مطلوب با بازارهای مورد نظر دانسته اند. شناخت فلسفه هایی که راهنمای اینگونه تلاش های بازاریابی هستند و آگاهی از ارزش نسبی هر یک در رابطه با سازمان، مشتریان و جامعه،می باشد . سازمانها فعالیت های بازاریابی خود را بر ا …

ادامه مطلب

مقاله مدیریت اسناد

مقاله مدیریت اسناد

مقاله مدیریت اسناد


لینک پرداخت و دانلود در “پایین مطلب” فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحات:۱۹۵ روش قبول درخواست ثبت املاک ثبت املاک و اسناد که موضوع قانون ثبت است مانند هر قانون دیگر از قبیل قانون مدنی و کیفری و غیره برای خود هدفی دارد که یکی از اهداف عمده و اساسی ثبت املاک حفظ مالکیت مالکین و ذوی الحقوق نسبت به آنهاست تا از تجاوز و تعدی دیگران در امان بماند و مالکیت افراد از امنیت برخوردار باشد با این مقدمه و بموجب ماده ۹ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب …

ادامه مطلب

مقاله مدیریت زمان

مقاله مدیریت زمان

مقاله مدیریت زمان


لینک پرداخت و دانلود در “پایین مطلب” فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحات:۳۴ چکیده استفاده مؤثر و اثربخش از زمان ضرورتی اجتناب ناپذیر برای موفقیت در عرصه کار و زندگی است. مدیریت زمان شامل مجموعه‌ای از مهارتها برای کنترل کردن و استفاده بهتر از زمان است. این مقاله به تشریح مفاهیم و اصول مدیریت زمان پرداخته و فنون و ابزاری را برای مدیریت زمان در محیط زندگی و کار ارائه می‌کند. کلیدواژه : مدیریت زمان ۱- مقدمه راه‌های مختلفی برای بیان در …

ادامه مطلب

مقاله مدیریت بازاریابی

مقاله مدیریت بازاریابی

مقاله مدیریت بازاریابی


لینک پرداخت و دانلود در “پایین مطلب” فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحات:۲۸ نگاهی به فلسفه های مدیریت بازاریابی مقدمه مدیریت بازاریابی را کوششی آگاهانه برای دستیابی به نتایج مبادله مطلوب با بازارهای مورد نظر دانسته اند. شناخت فلسفه هایی که راهنمای اینگونه تلاش های بازاریابی هستند و آگاهی از ارزش نسبی هر یک در رابطه با سازمان، مشتریان و جامعه،می باشد . سازمانها فعالیت های بازاریابی خود را بر اساس پنج دیدگ …

ادامه مطلب

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز