فایل جدید


||||||||||||||
خانه » آرشیو برچسب: پروژه

بایگانی برچسب ها: پروژه

دانلود پروژه بررسی میزان اثر بخشی آموزش مهارتهای مدیریت براسترس بر کاهش سبک کنارآیی اجتنابی دانش آموزان

دانلود پروژه بررسی میزان اثر بخشی آموزش مهارتهای مدیریت براسترس بر کاهش سبک کنارآیی اجتنابی دانش آموزان

دانلود پروژه بررسی میزان اثر بخشی آموزش مهارتهای مدیریت براسترس بر کاهش سبک کنارآیی اجتنابی دانش آموزان

مقدمه

انسان در زندگی روزمره خود با استرس ها و فشارهای متعدد ی روبرو است. دوران نوجوانی که ا ز آن به نام دوره بحران طوفان و استرس تا دوره زایش دوباره یاد کرده اند یکی از حوادث  پراسترس زندگی هر فردی است. نوجوان در این دوره از طرفی با گذر از دوره کودکی به بزرگسالی با تغییرات وسیع جسمانی و رشد شناختی مواجه بوده و از طرف دیگر با مسائلی همچون رشد هویت، دستیابی به استقلال از خانواده در عین حفظ ارتباط با آن، پذیرفتن نقش‌های اجتماعی در ارتباط با گروه همسالان و تصمیم‌گیری درباره آینده و شغل روبرو است. دوران نوجوانی زمان کشف یا آگاهی از ارزشهای فرهنگی و معنوی ودوران  تضادها وتعارض‌ها، تخیل و رویاها وسن مشکلات و مسائل اوست.  استرس های نوجوانی گستره ای  از وقایع روزمره‌ای  همچون، انجام ندادن تکالیف مدرسه، نداشتن آمادگی کافی برای امتحان، گم کردن وسایل و اختلاف با دوست همکلاسی تا وقایع عمده ای همچون طلاق والدین، اعتیاد یکی از والدین، بیماری یا مرگ یکی از اعضای خانواده را دارد. به اعتقاد هولمز[۱] و راهه[۲] (۱۹۶۷) هر حادثه ای که نیاز به سازگاری قابل ملاحظه ای در زندگی فرد داشته باشد ممکن است استرس زا باشد. آنچه  که این موضوع را با اهمیت تر جلوه می‌کند، شیوه کنار آمدن با این استرس زا هاست. برخی افراد به هنگام وقوع مشکل تمام نیرو و اندیشه خود را در جهت حل مشکل بسیج می‌نمایند وبرخی بر عکس به عوارض  و پیامدهای مشکل می پردازند به گونه ای که تنها سعی می‌کنند از پیامدهای هیجانی آن بکاهند، در حالیکه مشکل همچنان به قوت خود حل نشده باقی است. درهر صورت، استرس بر این دو دسته افراد آثار متفاوتی برجای می‌گذارد. دسته اول افرادی سازگارتر کم استرس تر و خوش بین ترند چون به مشکل به عنوان موضوعی حل شدنی می نگرند و دسته دوم رنجورتر  مضطرب تر، افسرده تر وبدبین ترند چرا که استرس‌ها را همچون کوهی  که سایه خود را بر زندگی آنها گسترانیده، می بینند. در این میان نوجوانان با دلمشغولی هایی همچون تکلیف مدرسه، سازگاری با گروه همسالان، برآورده کردن تقاضاهای والدین ، انتخاب رشته تحصیلی و آمادگی برای کنکور دانشگاه و اندیشیدن به آینده تحصیلی و شغلی  مواجهند که هر یک به نوبه خود فشار روانی عدیده ای را به زندگی‌شان تحمیل می‌‌کند. در این میان آنچه که اهمیت و ضرورتش را نمایان می‌سازد قدرتمند کردن نوجوانان به شیوه ها و راهکارهایی صحیح در جهت کنار آمدن با این استرس زاهاست، تا بتوانند از این مراحل با حفظ سازگاری و سلامت روان عبور کرده و با مشکلات به عنوان پدیده‌هایی حل شدنی مواجه شوند، نه آنکه از آنها اجتناب کنند.

۱-۱- بیان مساله

نوجوانی دوره ای بین کودکی و بزرگسالی است که او را با زنجیره ای از موانع تحولی و چالش های عدیده ای روبرو  می‌سازد. درابتدا تکالیف طبیعی همچون تحول هویت و دستیابی  به استقلال و سازگاری با همسالان وجود دارد. مرحله دوم گذر از کودکی به بزرگسالی است که باتغییرات فیزیولوژیکی در بدن و تحول شناختی مشخص می‌شود. این مرحله زمانی است که فرد نیازمند انجام نقش های اجتماعی در رابطه با همسالان و افرادی از جنس مخالف، انجام تکالیف مدرسه وتصمیم گیریهایی در رابطه با شغل می‌باشد (فرایدنبرگ[۳]،۱۹۹۷). از آنجا که تغییرات و وجود تکالیف متفاوت نوجوان رادر معرض استرس عدیده ای قرار می دهد، لزوم واهمیت سازگاری و کنار آمدن با این استرس ها در این دوره  نمایان می‌گردد. با توجه به  این مقدمه اندکی به راهبردها و مهارتهای کنار آیی می پردازیم. کنار آمدن، متشکل از پاسخهایی (افکار، احساسات واعمالی ) است که فرد در برخورد  با موقعیت های مشکل داری که درزندگی روزمره و در شرایط خاص با آنها مواجه می‌شود، بکار می‌گیرد.  گاهی اوقات مشکلات حل می شوند و گاه در تلاش فردی برای برخورد با محیط مورد اغماض قرار می‌گیرند (فرایدنبرگ، ۱۹۹۷).

 لازاروس[۴] (۱۹۸۴) کنار آمدن را شامل کوششهایی به منظور سازگاری و انطباق با شرایط استرس آور در تلاش در جهت کاهش پیامدهای منفی  ناشی از منبع  استرس می داند.

 در زمینه کنار آمدن با استرس[۵] ،دو شیوه اصلی کنار آیی وجود دارد. شیوه اول روش متمرکز بر مسئله است یعنی فرد به استرس به عنوان موضوعی حل شدنی و هدف اصلی  می‌نگرد و شیوه دوم روش متمرکز بر هیجان است. یعنی فرد مشکل را حل نمی‌کند بل سعی در کاهش پیامدهای  هیجانی مشکل دارد.  شماری از محققین، افرادی را که بوسیله کاهش دادن یا اجتناب کردن با استرس کنار آمده اند را با افرادی که از راهکارهای بیشتر مقابله ای و یا هوشیارانه نظیر جمع آوری اطلاعات و اقدام به عمل استفاده نموده اند، مقایسه کردند (هولاهان[۶] و موس[۷]، ۱۹۸۷) .  در مجموع تحقیقات نشان می دهد که شیوه مقابله نسبت به اجتناب راهکار موفق تری است.  افرادی که مستقیما با مشکل مواجه می‌شوند نه تنها با احتمال بیشتری آن را حل می‌کنند بلکه برای تحت کنترل درآوردن استرس در آینده بهتر آماده می‌شوند. در واقع برخی پژوهشها معتقدند، اجتناب مزمن از مشکلات،  افراد را در معرض خطر استرس افزوده و شاید مسائل مرتبط با سلامتی قرار دهد (گین[۸]، ۱۹۹۵).

 مطالعه رود[۹]، لونیسون[۱۰] ، تیلسون[۱۱] و سیلی[۱۲] (۱۹۹۰) نشان داد که کنار آیی مسئله مدار[۱۳] (در جهت حل مسئله) با افسردگی  ارتباطی نداشت، اما شیوه ناکار آمد گریز رابطه مثبتی با افسردگی همزمان داشته و نیز با سطوح بالاتر افسردگی در آینده بدنبال رویدادهای پراسترس که در طی دو سال بعد رخ داد،  همراه بود (گین، ۱۹۹۵).

تفاوتهای فردی نقش مهمی را در فرایندهای استرس و کنار آمدن بازی می‌کنند یکی از این متغیرها خوش بینی است. خوش بینی[۱۴] رابطه منفی با انکار و فاصله گرفتن از مسئله دارد. خوش‌بینی تمایل به استفاده از کنار آمدن مسئله مدار و پذیرش استرس زندگی به شیوه ای واقعی دارد (کاسیدی[۱۵]، ۱۹۹۹). به عبارت دیگر عامل کلیدی که افرادی که بطو موثری با مشکلات کنار می آیند را نسبت به کسانی که ممکن است چنین نباشند متمایز میکند، سبک اسنادی[۱۶] آنهاست (آبرامسون[۱۷] و همکاران ۱۹۷۸به نقل از  کانینگهام[۱۸]، ۲۰۰۱).

اسنادها، نگرش ها ، باورها و ارزیابی‌هایی هستند که مردم برای توصیف حوادثی که برایشان اتفاق می افتد، بکار می برند. سبک اسنادی که برای اولین بار در دهه۱۹۷۰ مطرح شد در حقیقت بر مدل درماندگی آموخته شده[۱۹] افسردگی استوار است. اسناد کردن فرایندی منطقی و نظامدار است که طی آن شخص با ارزیابی دقیق از یکسری اطلاعات ودلایل رفتار دیگران را تفسیر می‌کند. در بعضی موارد ممکن است اسناد صحیح باشد، اما واقعیت این است که در بسیاری موارد این ارزیابی ها، با سوگیریهایی همراه است.

 
فصل ۲
مقدمه

در این فصل پیشینه پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد. در بخش اول این فصل به مطالعه مفهوم استرس، تعریف و مدل های استرس، عوامل استرس زای بالقوه، در بخش دوم به موضوع کنارآیی، عوامل موثر بر استرس و کنارآیی، دربخش سوم به موضوع سبک اسناد، سبک اسناد خوش بین/ بدبین و در بخش چهارم به مفهوم سلامت روان پرداخته می شود در نهایت در بخش پنجم مروری بر پژوهشهای انجام شده در خارج و ایران در رابطه با موضوع پژوهش خواهیم داشت.

۲-۱- استرس یا فشارروانی

فیزیولوژی یا روان شناختی ناخوشایندی است که در پاسخ به محرک های تنش زا ایجاد می‌شود (برمنر[۱] و داگلاس[۲]، ۲۰۰۲) فشار روانی در نتیجه حوادث غیر مترقبه یا چالش انگیز در محیط ایجاد می شود و حوادث تنش زا فرد را وا می دارد تا خود را مجدداً با محیط سازگار کند (کوپر[۳] و مارشال[۴]، ۲۰۰۱، به نقل از شعاع ۸۲).

بدن انسان به صورت سازمان واحدی عمل می کند هر قسمت از بدن فرد بر عملکرد قسمت‌های دیگر تاثیر می گذارد.

اگر فرد تحت تنش زیادی قرار بگیرد و نتواند به طور صحیح با آن برخورد کند، موادی در بدن تولید می شود که موجب عرق کردن کف دست ها، تند شدن ضربان قلب، افزایش ادرار، و اسهال و… می گردد. واضح است که افراد نسبت به تنش واکنش های متفاوتی نشان می‌دهند، گاهی اوقات چیزهایی که در زمانی استرس زا هستند در زمان دیگر استرس زا نیستند. اگرچه مقداری از تنش برای سازگاری فرد، مثبت و لازم است ولی قرار گرفتن در معرض استرس‌های زیاد و شدید موجب ایجاد و تشدید برخی از بیماری‌های جسمی و روانی می‌شود (برمنر و داگلاس، ۲۰۰۲، به نقل از شعاع، ۸۲).

 
 
 
مجموعاُ ۱۷۳ صفحه در ۶ فایل Word
ادامه مطلب

پروژه دینام و کارخانه ایمن خودرو شرق

پروژه دینام و کارخانه ایمن خودرو شرق

پروژه دینام و کارخانه ایمن خودرو شرق

پروژه دینام و کارخانه ایمن خودرو شرق

دانلود پروژه دینام و کارخانه ایمن خودرو شرق

فرمت فایل: ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: ۳۱

 

 

 

 

دینامها

به منظور تأمین انرژی مورد نیاز موتور استارتر جهت سیستمهای جرقه و سوخت رسانی انژکتوری و همچنین به واحد کنترل الکترونیکی (ECU) جهت کنترل تجهیزات الکترونیکی، سیستم روشنایی و نیز سیستمهای ایمنی و رفاهی خودرو، خودروهای موتوری نیازمند دینامی جهت تأمین مناسب منبع انرژی میباشند. این انرژی بایستی در تمامی زمانها در دسترس بوده و قابلیت استفاده و دسترسی در شب و روز را داشته باشد.

اصول طراحی دینام

اولویتهای زیر در رابطه با طراحی دینام از اهمیت خاصی برخوردار است:

 • نوع خودرو و شرایط عملکردی مربوطه
 • محدوده سرعت موتوری که دینام باید با آن مورد بهرهبرداری قرار گیرد
 • ولتاژ باتری سیستم الکتریکی خودرو
 • الزامات بارهایی که متصل خواهد شد (از نظر قدرت)
 • بارهای محیطی وارده به دینام (گرما، آلودگی، رطوبت)
 • عمر مفید استاندارد
 • ابعاد و فضای نصب

الزاماتی که بایستی در دینام رعایت گردد با توجه به کاربرد و معیارهای ذکر شده فوق بسیار متغیر است. از لحاظ بازده اقتصادی نیز معیار با توجه به زمینه کاربرد تغییر مییابد. به همین علت طراحی دینامی که تمامی الزامات را رعایت نماید بسیار نامحتمل میباشد. زمینههای مختلف کاربرد و محدوده قدرتی اتومبیلها و موتورهای آنها باعث توسعه مدلهای پایهای شده است.

 

اصول کار دینام

تئوری القاء الکترومغناطیس

میدانید که هرگاه یک سیم هادی را در میدان مغناطیسی بهگونهای حرکت دهیم که خطوط قوای مغناطیسی را قطع نماید، نیروی محرکهای در آن القا میشود که میتوان آن را توسط یک میلیآمپر مشاهده نمود. در صورتیکه جهت حرکت هادی عوض شود، جهت جریان نیز عوض میشود که در این صورت انحراف عقربه نیز عوض میشود.

نکته ۱: اگر سیم هادی به موازات خط قوا حرکت کند، هیچگونه نیروی محرکهای در آن ایجاد نمیشود که در این صورت عقربه آمپرمتر نیز هیچ حرکتی نخواهد کرد. به عبارتی میتوان گفت که نیروی محرکه القایی تولید شده با تعداد خطوط قوایی که توسط هادی قطع میشود، متناسب است.

نکته ۲: هرگاه یک الکترون از یک سیم هادی در مسیر عمود بر جهت میدان مغناطیسی حرکت نماید، نیرویی بر آن وارد میشود که امتداد این نیرو به جهت حرکت هادی و نیز جهت میدان بستگی دارد.

نکته ۳: جهت نیروی ایجاد شده طبق قانون دست چپ مشخص میشود به طوریکه هرگاه سه انگشت شست، سبابه و وسطی دست چپ را همانند سه محور عمود بر هم طوری بگیریم که شست در جهت حرکت و انگشت وسطی جهت میدان و انگشت سبابه، جهت نیروی محرکه القایی و جریان حاصل از آن را نشان میدهد.

 

 

 

ایمن خودرو شرق

مقدمه

در راستای عملیاتی کردن آموختههای درس ارزیابی کار و زمان، ما سه نفر پس از تکمیل یک گروه تحقیقاتی کار خود را بر روی پروژهای در رابطه با کمربند ایمنی خودرو آغاز نمودیم. کارخانه مد نظر ما، کارخانه ایمنخودرو شرق بود. مراحل تکمیل این پروژه طی ۵ جلسه بازدید انجام گردید که دو جلسه ابتدایی آن مربوط به نمودارهای OPC، مونتاژ و تقدم و تأخر بود و سه جلسه دیگر مربوط به زمانسنجی خط مونتاژ. شایان به ذکر است که وجود واحد صنایع مستقل در این کارخانه مسیری هموارتر را برای ما فراهم نمود. پس از پایان یافتن مراحل بازدید و تکمیل اطلاعات مورد نیاز طی ۶ جلسه درونگروهی اطلاعات بدست آمده سازماندهی و در قالب جداول و نمودارهای مورد نیاز فراهم آمده است که نتیجه حاصل در قالب این پروژه خدمت جنابعالی ارائه شده است. با امید به آنکه خواستههای مد نظر شما فراهم آمده باشد.

معرفی شرکت و تاریخچه آن

این شرکت تحت پوشش شرکت قطعات اتومبیل ایران با هدف تولید کمربند ایمنی به عنوان یکی از شرکتهای تولید کننده قطعات خودرو در اردیبهشت ماه سال ۱۳۷۶ تحت شماره ۱۱۸۷۵ به ثبت رسیده است و در کیلومتر ۱۲ بزرگراه آسیایی مشهد واقع گردیده و دارای زمینی به وسعت بیش از ۷۰۰۰ متر مربع و حدود ۲۸۰۰ متر مربع زیربنا شامل قسمتهای سالن مونتاژ، قطعهسازی، قالبسازی، آزمایشگاه، انبار و واحدهای اداری، تولید، تضمین کیفیت، صنایع و بهرهوری، مهندسی، بازرگانی و مالی میباشد. این شرکت هماکنون بالغ بر ۲۵۰ نفر پرسنل دارد.

شرکت ایمن خودرو با توجه به اهداف تعیین شده توسط هیئت مدیره ابتدا مونتاژ کمربند ایمنی پژو ۴۰۵ را آغاز کرد و به تبع آن موفق به اخذ پروانه بهرهبرداری به شماره ۳۵۰۱۸ در مورخه ۹/۸/۱۳۷۷ گردید. پس از مطالعات انجام شده در این راستا، خط مونتاژ شرکت اتولیو فرانسه از کشور اسلوانی خریداری و ابتدا ۱۸۰۰۰ عدد کمربند پژو ۴۰۵ به صورت CBU را از کشور تایوان وارد و پس از بستهبندی به سابکو ارسال نمود. سپس این روند را با ورود قطعات CKD کمربند پژو به میزان ۳۰۰۰۰ عدد از کشور تایوان و مونتاژ آن در سالهای ۷۷– ۷۶ ادامه داد. در آغاز سال ۷۸ پروژه داخلی شدن قطعات شروع گردید و به روش مهندسی معکوس کلیه قطعات کمربند ایمنی با طراحی و ساخت ابزارهای مورد نظر به تولید داخل رسید. این شرکت در راستای سیستمارتقای کیفیت در سال ۷۸ موفق به اخذ گواهینامه ISO9002 از مؤسسه RWTUV ایران گردید.

که با اجرای این استاندارد بستر لازم جهت دریافت گواهینامههای کیفیتی برتر ایجاد و در سال ۱۳۸۰ موفق به دریافت گواهینامه تحقیق و توسعه (R&D) از وزارت صنایع و معادن گردید.

سایر دستاوردها:

 • دریافت گرید B از شرکت سابکو در سال ۱۳۸۱ (شرکت طراحی و مهندسی و تأمین قطعات خودرو)
 • دریافت گرید B از شرکت سازه گستر (تأمین کننده قطعات شرکت سایپا)
 • بهینهسازی آزمایشگاه شرکت با پیادهسازی سیستم کیفیت ISO/IEC17025
 • گواهینامه اکرودیته آزمایشگاه
 • اخذ استاندارد ملی برای تولید انواع کمربند ایمنی خودرو (۱۳۸۱)
 • اخذ گرید A از شرکت سابکو در سال ۱۳۸۳
 • گواهینامه ISO TS/16949 2002

در مهرماه ۱۳۸۱ مجوز کاربرد نشان استاندارد اجباری را از مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی خراسان برای انواع کمربند ایمنی خودرو اخذ نموده و همچنین نائل به دریافت لوح تقدیر کنترل کیفیت برتر در سال ۸۱ شد و به عنوان واحد نمونه استان در سال ۸۲ از طرف مؤسسه استاندارد و تحقیقات برگزیده شد.ادامه مطلب

پروژه حسابداری صنعتی نمایندگى ایران خودرو

پروژه حسابداری صنعتی نمایندگى ایران خودرو

پروژه حسابداری صنعتی نمایندگى ایران خودرو

پروژه حسابداری صنعتی نمایندگى ایران خودرو

دانلود پروژه حسابداری صنعتی نمایندگى ایران خودرو

فرمت فایل: ورد قابل ویرایش

تعداد صفحه: ۳۱

 

 

 

 

 

 

فهرست

تاریخچه شرکت ایران خودرو                                                 

معاونت خودروی سواری                                                   

گواهینامه بین اللملی اخذ شده                                                      

مدیریت بدنه سازی                                                          

ایران خودرو و نیروی انسانی                                                

ایران خودرو و خدمات پس از فروش                                       

ایران خودرو و فعالیت های صادراتی                                       

معرفی محصول                                                                      

میل لنگ                                                                             

ساختمان میل لنگ                                                          

انواع میل لنگ                                                                       

شاتون                                                                                

اجزای شاتون                                                                         

بررسی نقش موتور میل لنگ ها در موتورهای دیزلی چند زمانه    

مشکلات صنعت قالب سازی میل لنگ در ایران                               

خود مهارهاservos                                                             

اسیت و دنده ی خلاص                                                    

دنده ی سرعت سنگین                                                      

دنده سرعت دوم((overdrive                                                 

دنده سنگین دستی                                                          

دنده عقب Reverse                                                            

تصاویری از ماشینهای ساخت ایران خودرو                                   

منابع                                                                                 

 ادامه مطلب

دانلود پروژه پاورپوینت تجزیه تحلیل نمونه موردی خارجی مجتمع مسکونی آلبیون ( ALBION RIVERSIDE )

دانلود پروژه پاورپوینت تجزیه تحلیل نمونه موردی خارجی مجتمع مسکونی آلبیون ( ALBION RIVERSIDE )

دانلود پروژه پاورپوینت تجزیه تحلیل نمونه موردی خارجی مجتمع مسکونی آلبیون ( ALBION RIVERSIDE )

دانلود پروژه پاورپوینت تجزیه تحلیل نمونه موردی خارجی مجتمع مسکونی آلبیون ( ALBION RIVERSIDE )

دانلود پروژه پاورپوینت تجزیه تحلیل نمونه موردی خارجی مجتمع مسکونی آلبیون ( ALBION RIVERSIDE ) در ۴۳ اسلاید

 

 

 

 

 

طراحی معماری پروژه مجتمع مسکونی Albion Riverside

این نکته که “نورمن فاستر” در طول چهار دهه طراحی معماری همواره در صدر بهترین معماران زمان بوده است، حکایت از هوش استادانه او در درک صحیح تغییرات زمان ، تکنولوژی، زیبایی شناسی و نیازهای مردم هر دهه دارد. او که متولد ۱۹۳۵ در شهر منچستر در انگلستان است تحصیلات معماری را در دانشکده معماری منچستر آغاز کرد و در دانشگاه ییل در آمریکا به پایان رساند. نگاه متفاوت او به ساختار سازه و علاقه بیش از حد او به آفرینش ساختارهایی نو با مصالحی مدرن چون شیشه و فولاد را در اولین آثارش مانند (سه خانه پلکانی در لندن – ۱۹۶۴) نیز می توان مشاهده کرد. دقت، ظرافت و پشتکار ” فاستر” در فاصله کوتاهی از آغاز فعالیت حرفه ایش او را در معماری انگلستان شاخص کرد و دریافت مدال طلای RIBA  در سال ۱۹۸۳ شهرت او را از مرزهای انگلستان فراتر برد.

 

طراحی معماری پروژه مجتمع مسکونی Albion Riverside

نام پروژه : Albion Riverside

معمار : نورمن فاستر و شرکا Norman Foster & Partners

موقعیت بنا : انگلیس – لندن London – England

زمان ساخت : ۱۹۹۸- ۲۰۰۳

 

 

آثار او در این چهار دهه به خوبی بیانگر برداشت های او از تغییرات سریع معماری قرن بیستم است و تنها دقت و ظرافت او در نمایش ساختارهای متفاوت سازه در آثارش، او را به معماران سازه گرایی چون “پل رودولف” و “کالاتراوا” نزدیک می سازد؛ اما با این اوصاف هرگز نمی توان او را در مکتب یا سبک به خصوصی محدود نمود.

 

فرم سیال و منحنی واری که فاستر در طراحی مجتمع مسکونی Albion  به تماشا گذاشته است، بی ارتباط با قرارگیری این مجتمع در ساحل رودخانه پیچ در پیچ Thames  نبوده است. این ایده با زیبایی و وقار تمام در کنار ساحل رودخانه نشسته و هیچ آثاری از خودنمایی در تناسبات حجم، ارتفاع و حتی در متریال های نما به چشم نمی خورد.

در نمای رو به رودخانه، بالکن ها با حفاظ های شیشه ای ظریف، به فرم منحنی شکل گرفته است، حال آنکه نمای جنوبی ساختمان در یک شبکه نازک آلومینیومی ، پنهان و تنها بوسیله عقب نشینی بالکن ها و پنجره ها شکافته شده است. فرم سقف این مجتمع نیز ادامه شبکه منحنی در نمای جنوبی است و گشودگی هایی که در آن به چشم می خورد . بالکن های واحدهای دوبلکس طبقات آخر می باشند. تکنولوژی این سقف و بازشوهایی که در سقف قرار دارند یکی از پیشرفته ترین سیستم های اجرای سقف می باشد. انحنای توده نسبت به پیاده روی ساحل رودخانه در جهت خلق فضای باز عمومی و تعریف ورودی های اصلی توده بسیار موفق بوده است. این مجموعه از سه ساختمان مجزا تشکیل شده است؛ که به وسیله یک فضای عمومی و مغازه ها و کافه ها به هم متصل شده اند و پارکینگ ها نیز در زیرزمین جای گرفته اند…………….

 

 دانلود نمونه موردی مجتمع مسکونی , تجزیه تحلیل مجموعه مسکونی , دانلود پروژه پاورپوینت تجزیه تحلیل نمونه موردی مجتمع مسکونی آلبیون , دانلود تجزیه تحلیل مجتمع مسکونی  ALBION RIVERSIDE ,  ALBION RIVERSIDE , نورمن فاستر و شرکا

 


ادامه مطلب

پاورپوینت تحقیق درباره چگونه یک پروژه را اجرا کنیم

پاورپوینت تحقیق درباره چگونه یک پروژه را اجرا کنیم

پاورپوینت تحقیق درباره چگونه یک پروژه را اجرا کنیم

۱۷اسلاید

اجرای پروژه فاز اصلی در تحقیق اهداف پروژه است. زیرا تولید تحویل شدنی های پروژه دراین فاز انجام
می شود .

دراین فاز مجموعه گامهای ذیل تحقق می یابد .

 1. گام اول: هماهنگی و تعیین ارتباطات پروژه:
 2. با انجام برنامه ریزی و سازماندهی پروژه نوبت به تولید اقلام تحویل شدنی
 3.  (خروجی پروژه )میرسد.بدین منظور بکارگیری بهترین افراد اجرایی برای انجام کارهای زمان بندی شده براساس سازمان طراحی شده الزامی است. لیکن هماهنگی به منظور یکپارچه نمودن کوشش ها و تلاش اعضای تیم و کارکنان برای رسیدن به هدف نهایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ایجاد هماهنگی در پروژه های بزرگ با توجه به گستردگی فعالیتها و تقسیم کارها به سادگی امکان پذیر نیست و نیازمند استفاده از روشهای مشخصی خواهد بود .

  هماهنگی از طریق آگاه سازی آموزش و دخالت در تصمیم گیری ها حاصل می شود و بستر آنها ایجاد ارتباطات است که در آن نحوه چگونگی توزیع و تبادل عقاید  افکار و اطلاعات به منظور هماهنگی و هدایت دست اندر کاران پروژه مورد بحث قرار می گیرد .

  ارتباطات ابزاری مهم برای هدایت و اجرای پروژه و نیز کنترل است. یکی از رایج ترین ابزارهای اثر بخش ارتباط برگزاری جلسات تیمی است

  1. گام دوم آماده کردن و تجهیزکارگاه .
  2. آماده کردن و تجهیز کارگاه شروع فیزیکی انجام کارهاست. دراین مرحله ایحاد ساختمان مدیریت اجرایی پروژه راه های دسترسی ، تأمین تجهیزات آزمایشگاهی، منابع سرمایه ای و نیروی انسانی طبق برنامه پروژه صورت می گیرد.در این مرحله ارزیابی و انتخاب تأمین کنندگان منابع سرمایه ای،شناسایی نیروی انسانی با تخصص و مهارت مشخص و عقد قرارداد جهت تأمین آنها صورت میگرد
   1. گام سوم: اجرای برنامه پروژه:ادامه مطلب

پروژه کارآموزی وکالت

پروژه کارآموزی وکالت

پروژه کارآموزی وکالت

پروژه کارآموزی وکالت

دانلود گزارش کارآموزی وکالت

استـان گلستـان ـ گرگان

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: ۵۰۰ صفحه

 

 

 

 

 

فهرست

فصل اول

گزارشات حقوقی

الف) دفاتر حقوقی

ب) دادگاهعمومی (حقوقی)

ج) اجرای احکام مدنی

فصل دوم

گزارشات کیفری

الف) دادگاههای عمومی (جزایی)

ب) اجرای احکام کیفری

ج) دادگاه انقلاب

د) دادگاه اطفال

و) دادگاه تجدید نظر

 

فصل سوم

گزارشات خانواده

دادگاه خانواده

فصل چهارم

گزارشات امور حسبی

دایره سرپرستی

فصل اول

گزارشات حقوقی

الف) دفاتر حقوقی

ب) دادگاهعمومی (حقوقی)

 1. الزام به انتقال سند رسمی
 2. قرار تأمین خواسته
 3. درخواست طلاق غیابی
 4. تخلیه
 5. صدور حکم توقف و ورشکستگی
 6. الزام به انجام تعهد
 7. ابطال سند
 8. الزام به انتقال سند
 9. اعسار از پرداخت دیه
 10. ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جدید
 11. مطالبه طلب
 12. استرداد اثاثیه منزل
 13. صدور حکم تولیت
 14. تخلیه
 15. خلع ید
 16. فسخ مبایعهنامه
 17. تخلیه
 18. صدور حکم اصلاحی بر اساس گزارش اصلاحی فیمابین طرفین

ج) اجرای احکام مدنی

 1. مطالبه مهریه
 2. مطالبه خسارات وارده
 3. مطالبه طلب
 4. ابطال معامله ـ جلب ثالث
 5. تخلیه ملک
 6. تقاضای تأمین خواسته
 7. مطالبه سهمالارث
 8. فروش و افراز ملک مشاع
 9. قطع و قمع مستحدثات ـ دستور موقت ـ خلع ید
 10. مطالبه دیه جراحات وارده
 11. فسخ قرارداد
 12. الزام به مسلوب المنفعه نمودن چاه غیر مجاز و مطالبه خسارت
 13. تعدیل اجاره بهاء
 14. فک رهن
 15. فسخ معامله و استرداد خودرو
 16. رسیدگی به اخراج و مزایای قانونی (مطالبه کارکرد)
 17. مزایده اموال منقول
 18. فسخ نکاح و مطاله نفقه
 19. مطالبه طلب
 20. مطالبه نفقه
 21. مطالبه اجرتالمثل
 22. الزام به تسلیم بیع
 23. تغییر مجرای لوله آب شرب و فاضلاب
 24. مطالبه طلب (اعمال ماده ۲ محکومیتهای مالی و حبس محکوم علیه)
 25. اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تجدید نظرخواهی
 26. حکم به افراز یک قطعه زمین مشاعی

فصل دوم

گزارشات کیفری

الف) دادگاههای عمومی (جزایی)

 1. فروش مال غیر
 2. ترک انفاق
 3. صدور چک بلامحل
 4. تصرف عدوانی
 5. استفاده از سند مجعول
 6. فروش مال غیر و کلاهبرداری
 7. فحاشی و ورود به عنف
 8. اعسار از پرداخت دیه
 9. سرقت تعزیری
 10. فروش مال غیر
 11. ترک انفاق
 12. قرار منع تعقیب
 13. صدور چک بلامحل
 14. ایجاد مزاحمت
 15. رابطه نامشروع
 16. خیانت در امانت
 17. تقاضای الزام خوانده نسبت به تحویل لوازم و ابزارآلات قالببندی

ب) اجرای احکام کیفری

 1. قتل عمد
 2. شهادت خلاف واقع
 3. آدمربائی توأم با اذیت و آزار
 4. اختلاس اعمال ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری
 5. اعمال ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی

ج) دادگاه انقلاب

 1. نگهداری غیر مجاز اسلحه
 2. حمل و استفاده از مواد مخدر
 3. آزادی مشروط
 4. قاچاق چوب
 5. سلاح شکاری
 6. کشف مواد مخدر در زندان

د) دادگاه اطفال

 1. سرقت
 2. ممانعت از تحصیل کودک
 3. ولگردی
 4. مخدوش نمودن شناسنامه
 5. عدم ثبت واقعه ازدواج
 6. زنای غیر محصنه
 7. خودداری از کمک به مصدوم صحنه تصادف
 8. و) دادگاه تجدید نظر
 9. کلاهبرداری
 10. صدور چک وعدهدار موضوع ماده ۱۳
 11. اثبات مالکیت
 12. چک بلامحل موضوع ماده (۳ و ۷)
 13. ایراد ضرب و شتم عمدی
 14. جعل
 15. عمل منافی عفت و فحاشی و ایراد ضرب و جرح عمدی

 

فصل سوم

گزارشات خوانواده

دادگاه خانواده

 1. تقسیط محکومٌ به
 2. طلاق (خلع)
 3. مطالبه مهریه
 4. الزام به ثبت واقعه ازدواج دائم
 5. اهداء جنین
 6. طلاق (به لحاظ حرج)
 7. اثبات نسب
 8. دستور موقت مبنی بر عدم خروج از کشور
 9. طلاق (رجعی)
 10. نفقه
 11. طلاق ـ خلع ید
 12. تغییر نام کوچک
 13. قرار تأمین خواسته
 14. فرزند خواندگی
 15. تمکین
 16. گواهی عدم امکان سازش
 17. الزام به استرداد وسایل شخصی
 18. توقیف عملیات اجرایی
 19. مطالبه نفقه آینده
 20. طلاق توافقی (رجعی)
 21. طلاق توافقی (خلع)
 22. طلاق (مبارات)
 23. درخواست اجاره ازدواج
 24. قرار موقوفی تعقیب
 25. استرداد جهیزیه
 26. الزام به تهیه مسکن علیحده
 27. تقاضای ازدواج مجدد
 28. فسخ نکاح
 29. حضانت دائم
 30. گواهی رشد
 31. تعیین وضعیت ملاقات
 32. بذل مدت ازدواج موقت
 33. طلاق خلع

فصل چهارم

گزارشات امور حسبی

دایره سرپرستی

 1. نصب امین
 2. اعلام فوت
 3. قیومیت
 4. اعلام حجر
 5. تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت
 6. حفظ و نگهداری اموال بلاصاحب و بلا وارث
 7. حفظ و نگهداری اموال غائب مفقودالاثر
 8. اعلام مفقودیت
 9. اعلام حجرادامه مطلب

پروژه کارآموزی وکالت

پروژه کارآموزی وکالت

پروژه کارآموزی وکالت

پروژه کارآموزی وکالت

دانلود گزارش کارآموزی وکالت

استـان گلستـان ـ گرگان

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: ۵۰۰ صفحه

 

 

 

 

 

فهرست

فصل اول

گزارشات حقوقی

الف) دفاتر حقوقی

ب) دادگاهعمومی (حقوقی)

ج) اجرای احکام مدنی

فصل دوم

گزارشات کیفری

الف) دادگاههای عمومی (جزایی)

ب) اجرای احکام کیفری

ج) دادگاه انقلاب

د) دادگاه اطفال

و) دادگاه تجدید نظر

 

فصل سوم

گزارشات خانواده

دادگاه خانواده

فصل چهارم

گزارشات امور حسبی

دایره سرپرستی

فصل اول

گزارشات حقوقی

الف) دفاتر حقوقی

ب) دادگاهعمومی (حقوقی)

 1. الزام به انتقال سند رسمی
 2. قرار تأمین خواسته
 3. درخواست طلاق غیابی
 4. تخلیه
 5. صدور حکم توقف و ورشکستگی
 6. الزام به انجام تعهد
 7. ابطال سند
 8. الزام به انتقال سند
 9. اعسار از پرداخت دیه
 10. ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جدید
 11. مطالبه طلب
 12. استرداد اثاثیه منزل
 13. صدور حکم تولیت
 14. تخلیه
 15. خلع ید
 16. فسخ مبایعهنامه
 17. تخلیه
 18. صدور حکم اصلاحی بر اساس گزارش اصلاحی فیمابین طرفین

ج) اجرای احکام مدنی

 1. مطالبه مهریه
 2. مطالبه خسارات وارده
 3. مطالبه طلب
 4. ابطال معامله ـ جلب ثالث
 5. تخلیه ملک
 6. تقاضای تأمین خواسته
 7. مطالبه سهمالارث
 8. فروش و افراز ملک مشاع
 9. قطع و قمع مستحدثات ـ دستور موقت ـ خلع ید
 10. مطالبه دیه جراحات وارده
 11. فسخ قرارداد
 12. الزام به مسلوب المنفعه نمودن چاه غیر مجاز و مطالبه خسارت
 13. تعدیل اجاره بهاء
 14. فک رهن
 15. فسخ معامله و استرداد خودرو
 16. رسیدگی به اخراج و مزایای قانونی (مطالبه کارکرد)
 17. مزایده اموال منقول
 18. فسخ نکاح و مطاله نفقه
 19. مطالبه طلب
 20. مطالبه نفقه
 21. مطالبه اجرتالمثل
 22. الزام به تسلیم بیع
 23. تغییر مجرای لوله آب شرب و فاضلاب
 24. مطالبه طلب (اعمال ماده ۲ محکومیتهای مالی و حبس محکوم علیه)
 25. اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تجدید نظرخواهی
 26. حکم به افراز یک قطعه زمین مشاعی

فصل دوم

گزارشات کیفری

الف) دادگاههای عمومی (جزایی)

 1. فروش مال غیر
 2. ترک انفاق
 3. صدور چک بلامحل
 4. تصرف عدوانی
 5. استفاده از سند مجعول
 6. فروش مال غیر و کلاهبرداری
 7. فحاشی و ورود به عنف
 8. اعسار از پرداخت دیه
 9. سرقت تعزیری
 10. فروش مال غیر
 11. ترک انفاق
 12. قرار منع تعقیب
 13. صدور چک بلامحل
 14. ایجاد مزاحمت
 15. رابطه نامشروع
 16. خیانت در امانت
 17. تقاضای الزام خوانده نسبت به تحویل لوازم و ابزارآلات قالببندی

ب) اجرای احکام کیفری

 1. قتل عمد
 2. شهادت خلاف واقع
 3. آدمربائی توأم با اذیت و آزار
 4. اختلاس اعمال ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری
 5. اعمال ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی

ج) دادگاه انقلاب

 1. نگهداری غیر مجاز اسلحه
 2. حمل و استفاده از مواد مخدر
 3. آزادی مشروط
 4. قاچاق چوب
 5. سلاح شکاری
 6. کشف مواد مخدر در زندان

د) دادگاه اطفال

 1. سرقت
 2. ممانعت از تحصیل کودک
 3. ولگردی
 4. مخدوش نمودن شناسنامه
 5. عدم ثبت واقعه ازدواج
 6. زنای غیر محصنه
 7. خودداری از کمک به مصدوم صحنه تصادف
 8. و) دادگاه تجدید نظر
 9. کلاهبرداری
 10. صدور چک وعدهدار موضوع ماده ۱۳
 11. اثبات مالکیت
 12. چک بلامحل موضوع ماده (۳ و ۷)
 13. ایراد ضرب و شتم عمدی
 14. جعل
 15. عمل منافی عفت و فحاشی و ایراد ضرب و جرح عمدی

 

فصل سوم

گزارشات خوانواده

دادگاه خانواده

 1. تقسیط محکومٌ به
 2. طلاق (خلع)
 3. مطالبه مهریه
 4. الزام به ثبت واقعه ازدواج دائم
 5. اهداء جنین
 6. طلاق (به لحاظ حرج)
 7. اثبات نسب
 8. دستور موقت مبنی بر عدم خروج از کشور
 9. طلاق (رجعی)
 10. نفقه
 11. طلاق ـ خلع ید
 12. تغییر نام کوچک
 13. قرار تأمین خواسته
 14. فرزند خواندگی
 15. تمکین
 16. گواهی عدم امکان سازش
 17. الزام به استرداد وسایل شخصی
 18. توقیف عملیات اجرایی
 19. مطالبه نفقه آینده
 20. طلاق توافقی (رجعی)
 21. طلاق توافقی (خلع)
 22. طلاق (مبارات)
 23. درخواست اجاره ازدواج
 24. قرار موقوفی تعقیب
 25. استرداد جهیزیه
 26. الزام به تهیه مسکن علیحده
 27. تقاضای ازدواج مجدد
 28. فسخ نکاح
 29. حضانت دائم
 30. گواهی رشد
 31. تعیین وضعیت ملاقات
 32. بذل مدت ازدواج موقت
 33. طلاق خلع

فصل چهارم

گزارشات امور حسبی

دایره سرپرستی

 1. نصب امین
 2. اعلام فوت
 3. قیومیت
 4. اعلام حجر
 5. تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت
 6. حفظ و نگهداری اموال بلاصاحب و بلا وارث
 7. حفظ و نگهداری اموال غائب مفقودالاثر
 8. اعلام مفقودیت
 9. اعلام حجرادامه مطلب

پروژه کارآموزی کارگاه ذوب فلزات مدرن

پروژه کارآموزی کارگاه ذوب فلزات مدرن

پروژه کارآموزی کارگاه ذوب فلزات مدرن

پروژه کارآموزی کارگاه ذوب فلزات مدرن

دانلود گزارش کارآموزی کارگاه ذوب فلزات مدرن 

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: ۴۰

 پروژه کارآموزی کارگاه ذوب فلزات مدرن

 

 

 

فهرست

مقدمه

انواع روشهای قالبگیری در کارگاه

مدل سازی

انواع و اقسام غلتکها و رینگها

کارگاههای خاص

تجهیزات کارگاه ریخته گری

مجتمع آزمایشگاهی و آزمایشگاههای مواد

قالبگیری زمینی

قالبگیری CO2

ماهیچه سازی

برخی از مشخصه های سنماتیت

عوامل موثر در انتخاب کوره

آزمایشهای آزمایشگاهی چدن

تئوری ریخته گری فولادها

فولادهای کم کربن

 

مقدمه

کارگاه ذوب فلزات مدرن در سال۱۳۴۲ تاسیس گردیده این کارگاه واقع در نزدیکی ایستگاه وردآورد جاده مخصوص کرج می باشد .

کارگاه ۵ هکتار می باشد که شامل یک سوله بزرگ و در کنار آن یک ساختمان دو طبقه که شامل دفتر کارگاه محل قرار گرفتن دستگاهها می باشد . در پشت سوله یک محوطه می باشد که در آن انواع کوره ها از جمله کوره زمینی – دوار – کوپل قرار دارد . بیشتر تولیدات این کارگاه شامل سفارشات چدن – چدن نشکن و آلومینیوم می باشد . البته مس ،روی و برنج و برنز و غیره نیز هست ولی کمتر از این سفارشات را دارند . عمده سفارشات تولیدات این کارگاه شامل کارتر روغن کمپرسورهای ۲۵۰ لیتری ، لوازم دستگاه آپارت گیری و پنچر گیری و سیلندر ماشین های سنگین و غیره که اینها برای ریخته گری آلومینیوم و همچنین چدن ریزی برای انواع و اقسام قطعات ماشین آلات سنگین می باشند .

روش کار دراین کارگاه به صورت قالبگیری سنتی می باشد و لوازمی که برای قالبگیری سنتی استفاده می شوند شامل :

 • جعبه ماهیچه
 • درجه و زیر درجه
 • قاشک
 • سیخ هوا
 • کوبه
 • خط کش فلزی یا کاردک
 • الک
 • پودر تالک
 • ماسه سیلیسی و غیرهادامه مطلب

دانلود پروژه پاورپوینت انواع نمای ساختمان

دانلود پروژه پاورپوینت انواع نمای ساختمان

دانلود پروژه پاورپوینت انواع نمای ساختمان

دانلود پروژه پاورپوینت انواع نمای ساختمان

دانلود پروژه پاورپوینت انواع نمای ساختمان در ۲۱۰ اسلاید

 

 

 

 

این پروژه به طور کامل در مورد نما و انوای نما از لحاظ جنس و رنگ و همچنین معایب و مزایای هر کدام بررسی و تجزیه تحلیل می کند.

پدیدار شناسی نمای ساختمان‌های مسکونی

توقعات از نما به گفتهٔ هارالد دیلمان و همکارانش از نما چهار عملکرد انتظار می‌رود:

 1. حفاظت
 2. ایجاد ارتباط
 3. معرفی
 4. جزیی از یک فضای شهری

نما به عنوان محافظ

اولین و قدیمی ترین وظیفه‌ای که نما به عهده دارد، وظیفهٔ محافظت از انسان‌ها در مقابل تهدیدهای بیرونی است. انسان برای حفاظت خود در برابر عوامل جوی و اقلیمی از یک طرف و حیوانات موذی و انسان‌های مزاحم از طرف دیگر، فضایی به نام خانه را برای خود ایجاد کرد.

تا زمانی که خانه برای ساکنان آن نقش حفاظ را بر عهده داشت و آن را برای محافظت خود در برابر تهدیدهای بیرونی می‌خواستند، نماسازی مفهومی نداشت. ساختمان‌های مسکونی دیوارهای محکم و یکپارچه‌ای محصور شده بودند که با حداقل نفوذی به بیرون بدنه تشکیل یک فضای عمومی را می‌دادند و نما سازی برای ساختمان‌های مسکونی به مفهوم امروز آن نبود. چون نمای ساختمان حداقل منفذ را به بیرون داشت جلوی باد و باران، گرما و سرما و نفوذ عوامل حیوانی و انسانی را می‌گرفت، ولی ساختمان را از نور و تهویه لازم محروم می‌کرد. رفته رفته نیاز به این مواهب بیشتر شد و در نتیجه ایجاد روزنه در دیواره افزایش یافت، نیاز به پوستهٔ سومی برای حفاظت بیشتر شد.

برای این منظور انسان دیواری دور تا دور خانه و آبادی خود کشید. این دیوار گسترش فضاهای مسکونی در داخل “چهار دیواری اختیاری” و بدون پنجره به فضای عمومی را به دنبال داشت. همچنین افزایش تعداد واحدهای مسکونی به تراکم در داخل باروری شهر یا روستا انجامید.

 خانه‌ها درون گرا طراحی شدند و آبادی‌ها، تمرکز گرا و حول یک فضای اجتماعی میدان گونه به نام محل تجمع با گوشه نگاهی به تاریخ تمدن‌های نخستین، از چین و هند(موهنجودارو)گرفته، تا ایران،میان رودان(بین‌النهرینمصر،یونان و روم به درونگرایی خانه‌های مسکونی پی می‌بریم.

درون گرایی یکی از اصول معماری در خانه سازی کشورهای مسلمان نشین است ولی ابداع و ره آورد اسلام نبوده و فقط توسط آن تثبیت و ماندگار شده است. چنانکه میدانیم با ظهور اسلام در ساختمان سازی و معماری ابداع قابل توجهی نشد بلکه اسلام از معماری ادوار قبل در ساختن مساجد استفاده کرد. جالب توجه آنکه نه تنها خانه‌های یونان و روم باستان درونگرا و حول یک حیاط مرکزی شکل گرفته‌اند، بلکه ویلاهای روم و کوشک‌های تمدن‌های دیگر که چهار جبهه یا چهار نما بودند، در پشت دیواری بلند از دید و دستبرد غریبه‌ها حفاظت می‌شدند. تک کلبه‌های بسیار ابتدایی و ساده مستقر در مزارع اروپایی، یا برخی ساختمان‌های عمومی تک افتاده در شهرها و روستاها، تنها نمونه‌هایی از ………………….

 

دانلود انواع نمای ساختمان , دانلود پروژه نمای ساختمان , نمای ساختمان , دانلود نمای ساختمان از لحاظ جنس , نما


ادامه مطلب

پروژه کارآموزی بانک ملت شیروان

پروژه کارآموزی بانک ملت شیروان

پروژه کارآموزی بانک ملت شیروان

پروژه کارآموزی بانک ملت شیروان

دانلود گزارش کارآموزی بانک ملت شیروان

کارشناسی ناپیوسته حسابداری

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: ۱۰۲

 

 

 

 

فهرست مطالب

فصل اول : آشنایی با تشکیلات بانک ملت شعبه مرکزی شیروان

مقدمه

موقعیت جغرافیایی شعبه مرکزی……..

چارت سازمانی و تعداد کارکنان شعب ………..

مختصری از شرح وظایف کارکنان شعبه ……..

رئیس شعبه………

معاون شعبه………

رئیس دایره صندوق……….

تحویلداران………

دایره حوالجات..

ممیز حساب…….

تحصیلدار ………

خدمتگزار شعبه..

دایره اعتبارات

معرفی انواع محصولات خدمات بانک ملت ….

۱-حساب جاری الکترونیک (جام)….

۲-حسابهای سپرده قرض الحسنه و مدت دار الکترونیک بانک ملت ..

۳ –خدمات اینترنتی ۲۴ ساعته…………

۴-همراه بانک ملت………

۵-پیامک ۲۰۰۳۳ و تلفن بانک جام ۸۱۳۲۰۰

۶-ملت کارت متمرکز ….

۷-پایانه پرداخت الکترونیکی فروشگاهی …….

۸-هدیه کارت ملت………

۹- بن کارت ملت………..

۱۰- انواع تسهیلات بانکی ..

فصل دوم :عقوداسلامی

۱- قرض الحسنه.

کارمزد.

وثایق وتضمینات

نحوه محاسبه کارمزد قرض الحسنه پرداختی ….

عملیات حسابداری قرض الحسنه……..

ثبت حساب انتظامی قراردادهای ………….

۲- ثبت  وثایق وتضمینات.

۳- پرداخت قرض الحسنه واخذ کارمزد ……….

۴-دریافت اقساط

۵- خاتمه عملیات وتسویه حساب های مربوطه.

۲- مضاربه……….

عملیات حسابداری مضاربه .

۱-ثبت قرارداد مضاربه…..

۲-ثبت وثایق وتضمینات .

۳-ثبت حق صلح هزینه های احتمالی.

۴-ثبت تعهدات بانک……

۵-پرداخت سرمایه مضاربه .

۶-فروش کالای موضوع مضاربه…….

۳-مشارکت مدنی………….

عملیات حسابداری مشارکت مدنی….

۱- ثبت قرارداد .

۲-اخذ وثایق وتضمینات

۳-واریز مشارکت مدنی….

۴-استفاده از سرمایه مشارکت مدنی

۵-دریافت وجوه حاصل ازفروش کالا یا اموال موضوع مشارکت….

۶-محاسبه سود وتسویه حساب مشارکت مدنی.

الف:در صورتی که نتیجه حاکی از سود باشد

ب:در صورتی که نتیجه حاکی از زیان باشد…..

۷-خاتمه عملیات وبرگشت حساب های انتظامی..

۴-فروش اقساطی

فروش اقساطی مسکن…….

فروش اقساطی مواد اولیه لوازم یدکی وابزار کار.

نحوه تعیین سود معاملات فروش اقساطی……….

عملیات حسابداری فروش اقساطی ….

۱-ثبت قرارداد

۲-واحد وثایق وتضمینات.

 3-پیش پرداخت فروش اقساطی……..

۴-ثبت تعهدات بانک……

۵- خرید اموال موضوع فروش اقساطی…………

۶-واگذاری یا فروش کالا به متقاضی

۷-تعدیل پیش پرداخت فروش اقساطی…………

۸-دریافت اقساط………….

۹-تسویه حسابها فروش اقساطی ……..

۵-اجاره به شرط تملیک..

عملیات حسابداری اجاره به شرط تملیک……..

۱-ثبت قرارداد

۲-ثبت وثایق وتضمینات..

۳-وصول پیش دریافت از مشتری……

۴-پیش پرداخت به فروشنده/سازنده..

۵-خرید اموال اجاره به شرط تملیک.

۶-واگذاری اموال اجاره به شرط تملیک………

۷-انعکاس اموال اجاره به شرط تملیک در حسابهای انتظامی ذیربط

۸-تغییرات قرارداد………..

۹-دریافت مال الاجاره…..

۱۰-تعدیل حساب سود سالهای آینده ………….

۱۱-عدم وصول به موقع اقساط اجاره.

۱۲-وصول اقساط سررسید گذشته /معوق……..

۱۳-تسویه حساب اجاره به شرط تملیک در پایان قرارداد..

۶-سلف…………

سود معاملات سلف………

عملیات حسابداری………..

۱-ثبت قرارداد

۲-ثبت وثایق وتضمینات..

۷- جعاله….. …..

نحوه محاسبه جعل وتعیین اقساط بازپرداخت

عملیات حسابداری جعاله.

۱-ثبت قرارداد

۲-اخذ وثیقه یا تضمین…..

۳-اخذ پیش دریافت……..

۴-ثبت تعهدات بانک وپرداخت به پیمانکار….

۵-اسناد مربوط به اتمام کار توسط پیمانکار (عامل ثانوی)

۶-  مزارعه………

عملیات حسابداری مزارعه..

۱-ثبت قرارداد

۲-ثبت وثایق وتضمینات..

۳-پرداخت بابت مزارعه ..

۴-دریافت سهم بانک……

۵-تسویه حساب مزارعه ..

۶-برگشت حسابهای انتظامی …………

۹-مساقات………

حسابداری مساقات……….

۱- ثبت قرارداد..

۲-ثبت وثیقه یا تضمین…..

۳-پرداخت بابت مساقات.

۴-دریافت حاصل فروش (سهم بانک) ………..

۵-تسویه حساب مساقات..

۶-برگشت حسابهای انتظامی………….

فصل سوم : ضمانت نامه های  بانکی

مبحث اول کلیات ضمنتنامه بانکی …..

مبحث دوم انواع ضمانتنامه های بانکی

۱- ضمانتنامه های شرکت در مناقصه ومزایده .

۲-ضمانتنامه حسن انجام تعهدات……… …….

۳-ضمانتنامه پیش پرداخت………….

۴-ضمانتنامه استرداد حسن انجام کار…………

۵-ضمانتنامه تعهد پرداخت…………

۱-۵- ضمانتنامه گمرکی………….

انواع ضمانتنامه های گمرکی ……… …..

۱-۱-۵- ضمانتنامه پرداخت سود وعوارض گمرکی …………

۲-۱-۵- ضمانتنامه ترخیص موقت کالا.

۳-۱-۵- ضمانتنامه ترانزیت کالا………..

۴-۱-۵- ضمانتنامه پاساوان کالا…………

نکات مهم در خصوص صدور ضمانتنامه گمرکی………….

۲-۵- ضمانتنامه نظام وظیفه …………. ………

۳-۵- ضمانتنامه دادگستری………… ………..

۴-۵- ضمانتنامه های متفرقه…………. ………

صدور ضمانتنامه برای اشخاص فاقد وثائق کاملا معتبر یا سابقه اعتباری با معرفی وتضمین مشتریان اعتباری بانک………….

صدور ضمانتنامه با درج شرط یا شریاطی درمتن آن

ضمانتنامه ارزی .. ……..

صدور ضمانتنامه ها جهت طرح های عمرانی………….

نکات حائز اهمیت در خصوص صدور ضمانتنامه جهت طرح های عمرانی دولت…….

مبحث سوم مدارک مورد نیاز جهت تشکیل وتکمیل پرونده اعتباری..

الف)اشخاص حقیقی. ………

ب) اشخاص حقوقی………… ………….

مبحث چهارم عملیات صدور وحسابداری ضمانتنامه……….

الف)عملیات صدور ضمانتنامه. ………

ب) عملیات حسابداری صدور ضمانتنامه……….

۱-ب- ثبت انتظامی قرارداد…………. ………

۲-ب- ثبت انتظامی تعهد نامه………… …….

۳-ب ثبت تعهدات …………. …

۴-ب- ثبت سپرده نقدی………….

۵-ب- ثبت تمبر مالیاتی………….

۶-ب- ثبت کارمزد…………. ……

ثبت سند در اولین روز کاری یال مالی بعد…….

مبحث پنجم کارمزد صدور وتمدید ضمانتنامه های بانکی..

عملیات حسابداری تمدید ضمانتنامه

نکات حائز اهمیت در مورد تمدید ضمانتنامه ها ..

مبحث هفتم تقلیل ضمانتنامه…………. …….

عملیات حسابداری تقلیل ضمانتنامه

برگشت تعهدات ………….

برگشت سپرده نقدی……..

برگشت کارمز…………. ……….. ……..

برگشت وثایق….

مبحث هشتم ابطال ضمانتنامه

عملیات حسابداری ابطال ضمانتنامه ……….. …..

برگشت کارمزد تمدید ضمانتنامه قبل از سررسید

فصل چهارم : نتیجه گیری و راهکارها

کلام آخر. ………ادامه مطلب

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز